2566.ชั่วเลวแค่ไหนก็ไม่ตกนรก ท่านพ่อลี

ชั่วเลวแค่ไหนก็ไม่ตกนรก “แม้ก่อนหน้าจะชั่วเลวมาขนาดไหน แต่ปัจจุบันปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นโสดาบัน ย่อมพ้นจากนรก ไม่ลงนรก ไม่ต้องไปเกิดในภูมิที่ทรมาน ปิดอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน” ท่านพ่อลี ธัมธโรCr.SaRaN WiKi

Read more

2649.เหตุอัศจรรย์หลังมรณะภาพ ท่านพ่อลี วัดอโศการาม

วันหนึ่งท่านเจ้าคุณศรีวิสารวาจา (พระยาศรีวิสารวาจา ซึ่งเป็นบิดาของคุณหญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา) เล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งท่านไปประชุมที่นิวเดลี ประเทศอินเดียนั้น ท่านไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน ก็เผอิญพบกับ “หลวงพ่อลี” วัดอโศการาม ท่านเจ้าคุณก็ได้เข้าไปนมัสการ แล้วถามว่าท่านจะไปไหน? หลวงพ่อลีก็บอกท่านเจ้าคุณฯ ว่า “จะไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย” ปราศรัยกันได้ชั่วครู่ ท่านเจ้าคุณฯ จึงนมัสการลา เพราะถึงเวลาเครื่องจะออก

Read more

2596.ปัจฉิมโอวาทของ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”

ปัจฉิมโอวาทของ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ท่านพ่ออาพาธด้วยโรคหัวใจโต และได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีที่สุด จากนายแพทย์ใหญ่​ ๆ ที่ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ​ เป็นเวลา ๕ เดือนเศษ เมื่อนายแพทย์ได้ตรวจร่างกายครั้งสุดท้ายปรากฏว่า.อาการอาพาธของท่านดีขึ้นมากจนเป็นที่พอใจแล้ว.จึงอนุญาตให้ท่านกลับมาประจำอยู่วัดได้ วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๔ ท่านมาลงทำอุโบสถสังฆกรรม และเมตตาให้บรรดาศิษย์ได้ถวายรดน้ำในวันสงกรานต์ทุกๆ คนต่างปลื้มปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กลับและมีอาการเป็นปกติดี ได้พูดจาปราศรัยและสนทนาธรรมะกับสานุศิษย์ด้วยความแจ่มใสร่าเริง​

Read more

2469.เรื่องเล่าพระอริยะ แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เรื่องเล่าพระอริย : แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลเขียนเล่าเรื่อง พระไพศาล วิสาโล ประมาณปี ๒๔๓๕ มีพระธุดงค์หนุ่มวัย ๓๐ ชื่อพระอาจารย์เสาร์มาพักที่กุดเม็ก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่นานก็ได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมั่น ซึ่งเป็นหมอลำฝีปากดีแห่งบ้านคำบง หนุ่มมั่นมีความศรัทธาในพระอาจารย์เสาร์ มาดูแลอุปัฏฐากท่านเป็นประจำ บางวันก็ไม่กลับบ้าน ภายหลังก็ฝึกสมาธิภาวนากับท่านด้วย

Read more

2454.“กูไม่อยากอยู่กับมึง มึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกู”

“กูไม่อยากอยู่กับมึง มึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกู” ในครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นายอุดมได้ติดตามกองทัพไทยไปพักอยู่ในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า(Republic of the Union of Myanmar) โดยไปพักอยู่ในวิหารร้าง ในตอนค่ำขณะที่จะนอน แต่ยังไม่หลับ ได้เห็นแสงสว่างพุ่งมาจากหัวนอน จึงเกิดความสงสัยว่าเป็นแสงอะไร? ก็ได้รีบลุกขึ้นตรวจดู ได้เห็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สีดำองค์หนึ่ง สูงคืบเศษ

Read more

2325.ท่านพ่อผู้เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

ท่านพ่อผู้เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว ในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม การเมืองเป็นเรื่องตึงเครียด มีการตรวจสอบไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้า ท่านพ่อของเรามีศิษยานุศิษย์มากเลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยท่านพ่อถูกกล่าวหาว่าซ่องสุมกำลังไว้มาก ถึงจะมีลูกศิษย์ยืนยันว่าท่านพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทางการไม่เชื่อ จึงส่ง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์(เจ้าของวลีเด็ดภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้) มาสืบค้นให้ละเอียด เมื่อ พล.ต.อ.เผ่า มาถึงครั้งแรกสั่งกักบริเวณท่านพ่อไม่ให้ท่านพ่อธุดงค์ออกไปไหน ท่านพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไร และตามมาด้วยการสอบถามเรื่องราวต่างๆ โดยกล่าวหาเรื่องที่ท่านพ่อซ่องสุมกำลังไว้ จริงหรือไม่ ท่านพ่อท่านตอบว่า”ไม่ใช่”คนที่มาที่นี้เพราะมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา

Read more

2251.เทวดาหลายแสนมาขอให้ท่านอาจารย์ลี สร้างพระพุทธรูปไว้ให้เขากราบไหว้

“ท่านอาจารย์ลีฯ ระหว่างเดินธุดงค์จากเมืองอุบล จะเข้ากรุงเทพฯ ไปปักกลดตีนภูเขาปากช่อง ตอนกลางคืนภูมิเทวดาหลายแสนมาขอให้ท่านสร้างพระพุทธรูปไว้ให้เขากราบไหว้” 》”ท่านอาจารย์ลี (ธมฺมธโร) เพิ่นเล่าให้ฟังว่า เมื่อคราวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เดินธุดงค์จากเมืองอุบล จะเข้ากรุงเทพฯ พอถึงปากช่อง ก็ไปปักกลดอยู่ตีนภูเขา เขาฮ้องชื่อภูสีเสียดอ้า อยู่แถวกลางดง พักอยู่หลายวัน ขึ้นไปเสาะหาถ้ำที่ภาวนาข้างบน แต่ก็ไม่ได้ ตกกลางคืน รุกขเทวดา

Read more

2449.ท่านอาจารย์ลีฯ กับพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นถูกกันดี

“หลวงปู่จามฯ ท่านว่า…ท่านอาจารย์ลีฯ กับพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นถูกกันดี เป็นเพราะอานิสงส์เคยฟื้นฟูพระศาสนา เมื่อครั้งเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองอินเดีย ท่านฝึกฝนในอำนาจมาก มีเมตตา แสดงธรรมฉะฉาน” 》”ปี (๒) ๕๐๑ ท่านอาจารย์ลี (ธมฺมธโร) ส่งพระส่งคนขึ้นไปนิมนต์ให้ลงไปแม่ทะ ถ้ำพระสบาย เพิ่นได้พระธาตุของพระพุทธเจ้ามาแล้วจะบรรจุในพระเจดีย์ที่เพิ่นสร้างไว้ในถ้ำพระสบาย จะบรรจุพระธาตุใส่ ๔ ด้านของพระเจดีย์ บรรจุเสร็จแล้วก็โบกปูนปิดไว้

Read more

2175.เทวดาแย่งบุญมนุษย์ ท่านพ่อลี วัดอโศการาม

อีกเรื่องหนึ่ง ยังมีเทพยดาองค์หนึ่ง แต่ก่อนเป็นผู้หญิง ในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นมันรกในทางจงกรมของพระ แกก็ไปเขี่ยขี้ฝอยในทางจงกรมนั้น เพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้น แต่แกทำด้วยความรัก แกทำด้วยความเชื่อ ทำด้วยความนับถือ ทำด้วยความบริสุทธิ์จิต เพราะของที่รกรุงรังสกปรกนั้น ยังความเศร้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทาง แล้วก็หาน้ำล้างเท้ามาไว้ในที่นั้น เก็บขี้ฝอยขี้เศษต่างๆ รกรุงรังออกหมด แกก็รู้สึกว่า ใจสบายผ่องแผ้ว กลับไปบ้าน บังเอิญไปเกิดเป็นลมตาย ตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ