1361. คุณไสย..อย่ากลัว สยบด้วยคาถาสั้นๆเพียง..สามคำ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี”ยืนยัน ได้ผลจริงๆ..อานุภาพป้องกันได้ทั้งสามโลก.

คาถากำราบคุณไสย อานิสงส์จากการสวดมนต์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี) อาตมา (สมเด็จโต) ได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา ๑๕ ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ และภูตผีวิญญาณ ตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณไสยกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้น อาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง ในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่า พุทธัง

Read more

6269. พลิกประวัติศาสตร์!! เปิดตำนาน “หอกลองพระนคร” สัญญาณเตือนเหตุการณ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เผย..กลองพิฆาตไพรี ไม่เคยได้ใช้ตีเลย จนถึงปัจจุบัน!!

ในสมัยโบราณมีการใช้ประโยชน์จากกลองเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับกลุ่มชน ในฐานะเครื่องดนตรี กองทัพในฐานะกลองศึก และบ้านเมืองในฐานะที่ใช้ตีบอกสัญญาณต่าง ๆ ในความเป็นอยู่ประจำวัน แมัแต่วัดในพระพุทธศาสนา ก็ใช้ประโยชน์จากสัญญาณการตีกลอง ในการปฏิบัติสมณกิจประจำวัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการสร้างหอกลองประจำเมือง โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพระนครบาล ลักษณะของหอกลองเป็นหอสูงสามชั้น สร้างด้วยไม้ สูง ๑ เส้น ๑๐ วา

Read more

3737. วิญญาณ ร.ต.เผ่าพงศ์และผุดพันธ์ (ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม)

วิญญาณ ร.ต.เผ่าพงศ์และผุดพันธ์ (ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม) ทุกสิ่งทุกอย่างภายในเขตเมืองนรกของโลกมนุษย์ มีสิ่งที่สำคัญซ่อนเร้นเเอบแฝงอยู่ภายในกำเเพงคุกเเสงไฟฟ้าสลัว ๆ มองดูเห็นกำเเพงยาวเหยียดถึง 3 กิโลเมตร มีป้อมตำรวจอยู่ยามบนป้อมทั้งหมดมี 16 ป้อมด้วยกัน มีสายไฟแรงสูงล้อมรอบบริเวณกำแพงคุกประตูใหญ่ของเขตมีประตูเหล็ก 3 ชั้น มีตำรวจตั้งกองรักษาการณ์อยู่หน้าประตูคุก หลุดจากประตูใหญ่อีก 2 ประตู

Read more

3736. อิทธิฤทธิ์ยาสั่ง (ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม)

อิทธิฤทธิ์ยาสั่ง (ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม) เมื่อพ.ศ. 2486 ประเทศไทย อยู่ในภาวะสงคราม บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน ผ้าจะนุ่งก็ไม่มีบางครอบครัวที่ยากจน อนาถาต้องเอามันมาต้มกับข้าวกินพออยู่รอด ข้าหลวงประจำจังหวัด ขุนเนตรปราบอริพ่าย สั่งให้ปลัดวิสูตร ร่มธงศรี มีตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอเอก คนที่สองชื่อครูใหญ่อำนวยเวศเป็นอาจารย์ใหญ่สอนโรงเรียนรัฐบาล คนที่ 3 ชื่อพลตำรวจอำนวยผ่องแผ้ว คนที่

Read more

6268. ฉันต้องไปเพราะเป็นหน้าที่ของทหาร!! ย้อนรอยวีรกรรม “สมรภูมิพระราชา” บ้านหมากแข้ง กับ วินาทีเฉียดตาย ที่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตใครอีก !!

ย้อนรอยวีรกรรม “บ้านหมากแข้ง” สมรภูมิ “พระราชา” “ฉันต้องไปเพราะเป็นหน้าที่ของทหาร” พระสุรเสียงอันเข้มแข็งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งร่วมรบ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง ราวพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในช่วงเวลานั้นประเทศไทย ซึ่งก็เหมือนกับอีกหลายๆ ประเทศ ที่กำลังทำสงครามกับ “ลัทธิคอมมิวนิสต์” หลายพื้นที่ในประเทศไทยเต็มไปด้วยการสู้รบ

Read more

6267. แลกเลือดถวายพระองค์ดำ!! เปิดตำนาน “สามทหารเสือ” คู่พระทัย “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วีรบุรุษกอบกู้แผ่นดินคืนสู่แผ่นดินอโยธยา !!

ตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารของไทย ได้มีการกล่าวถึง นายทหารคู่พระทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยกันทั้งหมดสามนาย ทีซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่น ได้แก่ พระชัยบุรี พระศรีถมอรัตน์ และพระราชมนู ต่อไปนี้คือเรื่องราวของทหารเสือทั้งสามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่มหาราชผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าคืนสู่แผ่นดินไทย ทหารเสือท่านแรก คือ พระราชมนู นั้นได้ถูกกล่าวถึงในพงศาวดารหลายครั้ง โดยมีบทบาทเด่นครั้งแรกเมื่อครั้งสงครามกับกองทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ โดยในสงครามครั้งนี้พระราชมนูพร้อมกับขุนรามเดชะได้คุมทหารม้า ๒๐๐ นายทหารราบ

Read more

6266. ที่สุดแห่งพระมหากรุณาธิคุณ!! เผยนมโค ๕ ยี่ห้อ จากโครงการพระราชดำริของ “ในหลวง ร.๙” ที่พระราชทานให้แก่ลูกหลานชาวไทย

เนื่องในวันที่ ๑๗ มกราคม เป็นวันโคนมแห่งชาติ หากพูดถึงนมโคเราอาจจะคิดถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของการโคนมไทย และผลิตภัณฑ์นมวัวแท้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่ได้มีเพียงนมอัดเม็ดจิตรลดา หรือนมยู.เอช.ที.จิตรลดาเท่านั้น หากจะย้อนไปเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ไม่มีนมวัวให้ดื่มอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานบ้าง น้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้างตามมีตามเกิด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักว่า “นม” มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์

Read more

พะยะเก มะพะยะ ..๑๗ มกราคม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย.. ร.๔ ทรงค้นพบ ขณะทรงผนวช.

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนามที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระราชทานนามให้ว่า รามคำแหง ที่มีความหมายว่า

Read more

6265. สรรเสริญพระเกียรติพ่อขุนราม!! เปิดตำนาน “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบ..๑ ใน มรดกความทรงจำแห่งโลก !!

เนื่องในวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงได้ค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเมื่อครั้งทรงผนวช จารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือ จารึกหลักที่ ๑ เป็นศิลาจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย ศิลาจารึกนี้ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ขณะผนวชอยู่เป็นผู้ทรงค้นพบเมื่อวันกาบสี ขึ้น ๘ ค่ำ

Read more