2340.”…อุบายธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย…”

“…อุบายธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย…” …เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ขาว อนาลโย มีเช้าวันหนึ่งโยมพาหลาน ๓ ขวบ มาถวายอาหารเช้าให้ท่าน เด็กเห็นเงาะในฝาบาตรหลวงปู่ก็อยากกิน หลวงปู่รู้ว่าเด็กคิดอะไรอยู่ จึงเรียกมานั่งใกล้ๆ แล้วถามว่าอยากกินเงาะไหม เด็กตอบว่าอยากกิน หลวงปู่จึงบอกว่ามาแลกกัน ถ้าหนูนั่งสมาธิให้หลวงปู่เห็น หลวงปู่จะให้เงาะทั้งฝาบาตรเลย เด็กถามว่านั่งสมาธิทำอย่างไร หลวงปู่แนะนำว่าให้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

Read more

2029.พระอาจารย์ทูล! เล่าถึงเทวดาชั้นต่ำมีโอกาสสร้างบารมีมากกว่าเทวดาฃั้นสูง

พระอาจารย์ทูล! เล่าถึงอดีตชาติสมัยเกิดเป็นรุกขเทวดา และบอกว่าทำไม เทวดาชั้นต่ำมีโอกาสสร้างบารมีมากกว่าเทวดาฃั้นสูงให้หลวงปู่ขาวฟัง การไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูง โอกาสที่จะได้สร้างบารมีนั้นยากมาก วันคืนผ่านไปๆ ไม่ได้นึกถึงบุญกุศลอย่างใด มีแต่เสพสุขในกามคุณที่เป็นทิพย์เท่านั้น มนุษย์เขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรก็ไม่เคยรู้เรื่อง ถึงเมืองมนุษย์จะร้องกล่าวบทชุมนุมเทวดาให้มาร่วมบุญกุศล เทวดาขั้นสูงเขาก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วย ที่มานั้นเป็นเทวดาชั้นต่ำๆ ที่เรียกว่า รุกขเทวดาและภุมเทวดา นั่นเอง หลวงปู่(หลวงปู่ขาว อนาลโย) พูดว่า ไหนลองเล่ามาให้ฟังซิว่าเขามากันอย่างไร

Read more

1774.เมตตาบารมีที่สร้างสมจากอดีตชาติ ส่งผลถึงชาติภพในปัจจุบันของหลวงปู่ขาวได้พบเจอเส้นทางนิพพานได้ง่าย

เมตตาบารมีที่สร้างสมจากอดีตชาติ ส่งผลถึงชาติภพในปัจจุบันของหลวงปู่ขาวได้พบเจอเส้นทางนิพพานได้ง่าย หลวงปู่ขาว เล่าเรื่องการบำเพ็ญเมตตาบารมีในสมัย พระพุทธเจ้าพุทธสิขี หลวงปู่เล่าให้ฟังว่า ในสมัยนั้นเฮาก็ได้เกิดร่วมในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธสิขีเหมือนกัน เฮาเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน มีลูกน้องจำนวนมาก การค้าขายในครั้งนั้นจะมีสินค้าหลักคือข้าวสาลี และมีสินค้าอย่างอื่นเสริมไปบ้าง ต่อมาได้พาลูกน้องเตรียมสิ่งของใส่เกวียนไปขายต่างเมือง และซื้อของต่างเมืองกลับมาขายในตัวเมืองตัวเอง ในช่วงนั้นเป็นปลายฤดูฝน ทางเดินจึงไม่แห้งทั้งหมด พอดีเกวียนเฮาติดหล่ม วัวก็ลากเกวียนขึ้นจากหล่มไม่ได้ จึงใช้ไม้เรียวตีวัวอย่างรุนแรง และตีอย่างใช้โทสะมาก วัวก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวด

Read more

1636.”ช้างรับศีล”

“ช้างรับศีล” หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู เป็นศิษย์คนสำคัญของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ แม้ท่านจะ ล่วงลับดับขันธ์ไปแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แต่ท่าน ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ผู้ใฝ่ธรรมอย่าง ไม่เสื่อมคลาย ท่านเป็นพระปฏิบัติที่ใฝ่ใน ธุดงควัตรมาตั้งแต่ยังหนุ่ม เมื่อท่านได้ยิน กิตติศัพท์พระอาจารย์มั่นก็บุกป่าฝ่าดงตาม หาท่าน และเที่ยวติดตามท่านจนภายหลัง

Read more

1525.เรื่อง️บุญกุศลมีอยู่จริง เค้าจะพาไปลงนรกอยู่แล้ว!!

เรื่อง️บุญกุศลมีอยู่จริง!️ กำนันฉลวย โดนยิงเสียชีวิต หลังจากนั้นพี่ชายได้นำเงินมาถวายหลวงปู่ฟัก 4,000 บาท เพื่อฝากทำบุญอุทิศให้กับกำนัน หลวงปู่ฟัก ได้นำเงินนั้นไปถวายแก่ หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ฝั้น, คุณแม่ชีแก้ว องค์ละ 1,000 บาท โดยไม่ได้บอกญาติกำนัน ไม่นาน กำนันมาเข้าร่างญาติ ร้องไห้บอก

Read more

1180. ตัวเป็นเปรตแต่หัวเป็นเสือ!!! เรื่องเล่า หลวงปู่ขาว อนาลโย เจอเปรต เกิดสงสัย..? ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญมากมาย แต่ทำไมเมื่อตาย จึงไปเกิดเป็นเปรต !!!

ตัวเป็นเปรตแต่หัวเป็นเสือ!! เรื่องเล่า หลวงปู่ขาว อนาลโย เจอเปรต เกิดสงสัย..? ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญมากมาย แต่ทำไมเมื่อตาย จึงไปเกิดเป็นเปรต !!! หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา ๘ ปี

Read more

1141. สอนชาวคริสต์ตักบาตร!! เมื่อหลวงปู่ขาว ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคริสเตียน เผย..คำพูดของท่านที่ทำให้ชาวคริสต์หันมาใส่บาตรพระสงฆ์ น่าศรัทธายิ่งนัก!!

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านได้ธุดงค์จาริกไปตามถิ่นต่าง ๆ จนในที่สุดก็มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ จวบจนมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคมพ.ศ.

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ