2608.คาถามหาเมตตา หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระคาถามหาเมตตาของ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล นะโม 3 จบ พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆานุภาเวนะ ฯ. ท่องบ่นเป็นเมตตามหานิยมฯ ทำจิตให้เป็นเมตตา หมั่นเจริญภาวนาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แอพเกจิ

Read more

2627.หลวงปู่ขาวเล่าอดีตชาติสมัยพุทธกาล

หลวงปู่ขาวเล่าอดีตชาติสมัยพุทธกาล ณ_วัดถ้ำกลองเพลพระอาจารย์ทูล_ขิปฺปปญฺโญได้ถาม “หลวงปู่ขาว อนาลโย” ว่า ในอดีตที่ผ่านมาในครั้งพุทธกาลนั้น ท่านได้สร้างบารมีมาอย่างไร ขอนิมนต์หลวงปู่เล่าความเป็นมาในอดีตให้ฟัง หลวงปู่ก็ยิ้มๆ แล้วเริ่มเล่าความเป็นมาในสมัยครั้งนั้น หลวงปู่บอกว่าในสมัยนั้น_เฮาเป็นพระนวกะเพิ่งบวชใหม่ ยังไม่รู้จักความผิดถูกในธรรมวินัยดี ตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติก็ยังไม่เข้าใจพอ แต่มีความหวังดีในการบวช มีความยินดีในการปฏิบัติ และอยากพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ในครั้งนั้นมีพระบวชใหม่ด้วยกันประมาณ ๕๐๐ องค์ ทุกองค์ต่างก็ยังไม่รู้ในพระธรรมวินัยดี แล้วก็มีพระองค์ที่ท่านบวชก่อนมาชักชวนให้ไปเป็นหมู่คณะ

Read more

2612.”พญานาคศรีสุทโธ มากราบหลวงปู่ขาว”

เรื่อง “พญานาคศรีสุทโธ มากราบหลวงปู่ขาว” (ปกิณกธรรม หลวงปู่ขาว อนาลโย) หลังจากที่หลวงปู่ขาวท่านได้สำเร็จกิจแล้วในพระศาสนา ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ ท่านก็ได้เดินทางกลับมายังภาคอีสาน และได้ไปจำพรรษาที่ถ้ำเป็ด คืนหนึ่งแม่ชีแก่คนหนึ่งกำลังนั่งภาวนาอยู่บนกุฏิ ก็ได้ยินเสียงคล้ายคนใส่รองเท้าเดินตรงมายังกุฏิ แม่ชีตกใจจนหัวใจสั่น ร้องถามไปว่า “มาทำไมกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ ฉันเป็นแม่ชีเฒ่า อย่าได้ขึ้นมาเลย” ชายผู้นั้นตอบว่า “ไม่เป็นไรหรอก

Read more

2419.”…เมตตาจิตพิชิตกิเลส…” หลวงปู่ขาว อนาลโย

“…เมตตาจิตพิชิตกิเลส…” : คติธรรมของหลวงปู่ขาว อนาลโย พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของ “การเจริญเมตตา” ไว้หลายประการ เช่น หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั่วไป จิตเป็นสมาธิได้เร็ว เป็นต้น เรื่องราวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตาได้ปรากฏในประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ขาว อนาลโย พระกรรมฐานผู้เป็นที่เคารพบูชายิ่งของปวงพุทธศาสนิกชนบันทึกไว้ใน “จันทสาโรบูชา” เรียบเรียงโดยคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่น

Read more

2399.”หลวงปู่ขาว…ขอช้างเปิดทาง”

“หลวงปู่ขาว…อาสาไปเจรจากับช้าง” “หลวงปู่ ออกเดินทางไปสมคบกับพระอาจารย์ใหญ่มั่น ในที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเท่าใดนัก เพื่อร่วมเดินทางไปวิเวกยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อบ้านแม่กะตำ เมื่อคณะพระธุดงค์เดินทางไปถึงช่องเขาแห่งหนึ่ง ก็เจอช้างใหญ่ตัวหนึ่งยืนกินใบไผ่ขวางทางอยู่ตรงช่องเขานั้นพอดี และเป็นทางเดียวที่จะเดินผ่านไปได้ ถ้าไปทางอื่นต้องปีนเขาสูง ใช้เวลาเดินทางหลายวัน ทางนี้จึงเป็นทางลัดที่สุดที่จะไปบ้านแม่กะตำได้ หลวงปู่มั่น จึงปรึกษากับศิษย์ว่าจะทำอย่างไร พระรูปหนึ่งอาสาไปตามชาวเขาที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วยไล่ช้างให้หลีกทางให้ ชาวเขาเหล่านั้นปฏิเสธว่า “ฮึ ฮึ ขะเจ้าก็กลัวตายเหมือนกัน นิมนต์ตุ๊เจ้าไล่เองเถิด”หลวงปู่ขาว จึงอาสาจะไปขอเจรจากับช้าง

Read more

2340.”…อุบายธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย…”

“…อุบายธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย…” …เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ขาว อนาลโย มีเช้าวันหนึ่งโยมพาหลาน ๓ ขวบ มาถวายอาหารเช้าให้ท่าน เด็กเห็นเงาะในฝาบาตรหลวงปู่ก็อยากกิน หลวงปู่รู้ว่าเด็กคิดอะไรอยู่ จึงเรียกมานั่งใกล้ๆ แล้วถามว่าอยากกินเงาะไหม เด็กตอบว่าอยากกิน หลวงปู่จึงบอกว่ามาแลกกัน ถ้าหนูนั่งสมาธิให้หลวงปู่เห็น หลวงปู่จะให้เงาะทั้งฝาบาตรเลย เด็กถามว่านั่งสมาธิทำอย่างไร หลวงปู่แนะนำว่าให้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

Read more

2029.พระอาจารย์ทูล! เล่าถึงเทวดาชั้นต่ำมีโอกาสสร้างบารมีมากกว่าเทวดาฃั้นสูง

พระอาจารย์ทูล! เล่าถึงอดีตชาติสมัยเกิดเป็นรุกขเทวดา และบอกว่าทำไม เทวดาชั้นต่ำมีโอกาสสร้างบารมีมากกว่าเทวดาฃั้นสูงให้หลวงปู่ขาวฟัง การไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูง โอกาสที่จะได้สร้างบารมีนั้นยากมาก วันคืนผ่านไปๆ ไม่ได้นึกถึงบุญกุศลอย่างใด มีแต่เสพสุขในกามคุณที่เป็นทิพย์เท่านั้น มนุษย์เขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรก็ไม่เคยรู้เรื่อง ถึงเมืองมนุษย์จะร้องกล่าวบทชุมนุมเทวดาให้มาร่วมบุญกุศล เทวดาขั้นสูงเขาก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วย ที่มานั้นเป็นเทวดาชั้นต่ำๆ ที่เรียกว่า รุกขเทวดาและภุมเทวดา นั่นเอง หลวงปู่(หลวงปู่ขาว อนาลโย) พูดว่า ไหนลองเล่ามาให้ฟังซิว่าเขามากันอย่างไร

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ