2378.ปกิณณกะความรู้เรื่อง พระปัจเจกพุทธเจ้า

ปกิณณกะความรู้เรื่อง พระปัจเจกพุทธเจ้า จากอรรถกถาปัจเจกพุทธาปทานและชาดก ลักษณะของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า มีพระเกศายาว ๒ องคุลีครองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้ว คาดรัดประคตเช่นสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบ่ามีสีดังแผ่นครั่ง(แดงปูน)ห่มเฉวียงบ่าไว้ข้างหนึ่งมีผ้าบังสกุล จีวรสีเมฆ พาดอยู่เบื้องขวามีบาตรดินสีเหมือนแมลงภู่คล้องอยู่ที่บ่าเบื้องซ้าย – รัศมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าอรรถกถาปัจเจกพุทธาปทานท่าน แสดงไว้ว่า” พระปัจเจกพุทธเจ้า มีรัศมีสุกสกาวแห่งทองสีแดงและทองชมพูนุท”.อรรถกถาประวัติของพระโสณโกฬิวิสะ แสดงไว้ว่า” พระรัศมีที่สรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเช่นกับสีของ ผ้ากัมพลแดง “ -พระปักเจกพุทธเจ้า

Read more

2636.พรายแม่ส้ม วัดละหารไร่

“พรายแม่ส้ม” ถ้าไปถึงวัดละหารไร่ แล้วไม่แวะไปศาล “พรายแม่ส้ม” ถือว่ามาไม่ถึงวัด ศาลาพรายแม่ส้มเดินเลยจากศาลาการเปรียญไปหน่อย จะพบหญิงในร่างดำ นั่งตั้งครรภ์อยู่บนแท่น “พรายแม่ส้ม” เป็นผีตายท้องกลม ซึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ทิม นำผงพรายและพลีกุมารทองมาทำผงพรายกุมาร เล่ากันว่า หลังแต่งงานนางส้มมีท้องแรกตั้งแต่เป็นสาว ขณะท้องแก่สามีกลับบ้าน จึงเกิดความน้อยใจ เข้าใจว่าสามีคงไปติดผู้หญิงอื่น เลยตัดสินใจใช้ปืนยาวของสามียิงตัวตาย โดยใช้ปากอมกระบอกปืนยาว แล้วใช้นิ้วเท้าเหนี่ยวไกปืนจนเสียชีวิต

Read more

6346.ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ปิดทองหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์

ทำไม? ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ปิดทอง หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ในหลวง ร.๙.เสด็จมาจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระองค์และพระราชินีได้ชักผ้าห่มถวายหลวงพ่อโตแต่ไม่ได้ปิดทององค์หลวงพ่อโต พระองค์ถามหลวงพ่อถิรว่า”พระคุณเจ้าทำไมไม่ให้ข้าพเจ้าปิดทอง” หลวงพ่อถิรตอบว่า”ถ้ามหาบพิตรปิดทององค์หลวงพ่อแล้วประชาชนก็จะไม่กล้าปิดทององค์หลวงพ่อถือเป็นการซ้ำรอยเพราะด้วยความรักความศรัทธาในพระองค์” ข้อมูล “ปู่ม้วน วงศานนท์” อายุ๙๔ปี(๒๕๖๓)ผู้มาร่วมรับเสด็จรับฟังมาจากหลวงพ่อถิร เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์(นั่งซ้ายสุด)ฉะนั้นจึงไม่มีภาพในหลวง

Read more

6345. “สามัคคีมีวินัยเป็นเหตุนำพาให้ชาติเจริญ”

“สามัคคีมีวินัยเป็นเหตุนำพาให้ชาติเจริญ” “ประเทศไหนประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัยดี ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี ยิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมาก ก็ยิ่งเจริญมาก จึงเห็นได้ว่า ความสามัคคีกลมเกลียวกันในระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยนี้ ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ ความวัฒนาถาวร” (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙) พระราชทานในงานสมโภชเนื่องในโอกาสนิวัติพระนคร ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔

Read more

6344.พระเศวตสุรคชาธารฯ ช้างเผือกในรัชกาลที่ ๙

พระเศวตสุรคชาธารฯ หรือ คุณพระเศวตฯเล็ก เป็นช้างพลาย เผือก เกิดในป่าตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชเสด็จราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโภชขึ้นระวาง ที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2511 พระราชทานนามว่า”พระเศวตสุรคชาธาร บรมนฤบาลสวามิภักดิ์ ศุภลักษณเนตราธิคุณ ทศกุลวิศิษฏพรหมพงศ์ อดุลยวงศ์ตามพหัตถี

Read more

6343.”การเป็นพระเจ้าแผ่นดิน”

“การเป็นพระเจ้าแผ่นดิน” “การเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมี ไม่ใช่สำหรับข่มเหงคนเล่นตามใจชอบ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะแก้เผ็ด มิใช่เป็นผู้สำหรับจะกินสบายนอนสบาย ถ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแล้ว มีสองทาง คือบวชทางหนึ่ง เป็นเศรษฐีทางหนึ่ง เป็นเจ้าแผ่นดินสำหรับแต่เป็นคนจน และเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์ อดกลั้นต่อความรักและความชัง อันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน ผลที่จะเกิดได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้ว ว่าเป็นผู้รักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจความปกครอง ต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็นหลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่น ถ้าผู้ซึ่งมิได้ทำใจได้เช่นนี้ก็ไม่แลเห็นเลยว่า

Read more

2579.ยาอายุวัฒนะ[หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

ยาอายุวัฒนะ[หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี] ยาของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย มีสูตรว่า เกลือสาม มะขามเจ็ด บอระเพ็ดห้า คือเกลือเม็ดสามถ้วยตวงมะขามเปียกแกะเอาแต่เนื้อสับให้ละเอียดเจ็ดถ้วยตวง บอระเพ็ดสดฝานเป็นแผ่นบางๆห้าถ้วยตวง วิธีทำโขลกเกลือกับบอระเพ็ดก่อน ขณะโขลกให้สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากา(รุณิโก) ให้จบ 1 รอบแล้วสวดเฉพาะพุทธคุณโขลกไปเรื่อยๆ(ห้ามใช้เครื่องปั่น) พอเกลือกับบอระเพ็ดละเอียดจึงใส่มะขามเปียกที่สับละเอียดแล้วลงไปโขลกต่ออีกจนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน

Read more

6342.สนม ผู้เป็นต้นเหตุให้ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของ รัชกาลที่1กับพระราชินี มีอันต้องขาดสะบั้น

สนม ผู้เป็นต้นเหตุให้ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของ รัชกาลที่1กับพระราชินี( สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) มีอันต้องขาดสะบั้น คุณหญิงเจ้าพระยาจักรี ( สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)นางสาวนาคเกิดในตระกูลเศรษฐีใหญ่ชาวสวนบางช้าง มีญาติวงศ์พวกพ้องเต็มไปทั้งบาง ตัวท่านเองนั้นงดงามเป็นกุลสตรีครองตัวเองอยู่เป็นสาวโสดมาจนอายุด้ 23 ปี เพราะบิดามารดาของท่านยังมองไม่เห็นใครในละแวกนั้นที่เหมาะสมให้เป็นคู่ครองได้จนกระทั่งมีข่าวว่า มีข้าหลวงเที่ยวไปตามหัวเมืองและตำบลใหญ่ๆ ในชนบท สืบหาธิดาผู้มีเทือกแถวที่ดีและมีลักษณะงดงามเพื่อจะจดชื่อส่งเข้าไปถวายพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงเลือก บิดามารดาของนางสาวนาคจึงต้องรีบขวนขวายจัดหาคู่ครองให้โดยเร็ว เพื่อพ้นจากการถูกส่งเข้าไปเป็นนางในประจวบกับหลวงยุกรบัตร (ทองด้วง) ข้าราชการหนุ่มรูปงามจากราชบุรีนั่งเรือผ่านมา

Read more

2588.ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รักษาพระพุทธเจ้า ทุกโรค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เรื่อง.*ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รักษาพระพุทธเจ้า ทุกโรค* *หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ~หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าให้ฟัง* …” เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในตอนนั้น ก็มีท่านผู้หนึ่งที่เราได้ยินชื่อกันอยู่เสมอ คือ “ท่านหมอโกมารภัจจ์” ~ ซึ่งเป็นหมอสำคัญ ขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ คอยรักษาโรค และก็เป็นหมอที่มีความรู้เป็นพิเศษจริง การไปศึกษาของท่านนั้นปรากฏว่า.. ไปศึกษาวิชาเวชศาสตร์ มีความฉลาดสามารถมาก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ