2401.หลวงปู่ทอง วัดประมุง ศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคนับล้าน

หลวงปู่ทอง วัดประมุง ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา……… …………………………หลวงปู่ทอง………………………..จากปากคำของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่ากันแบบปากต่อปาก เล่าต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนถึงหลวงปู่ทองได้ความว่า “หลวงปู่ทองท่านเป็นพระสงฆ์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์หาผู้หนึ่งผู้ใดในยุคสมัยนั้นเทียบเท่าได้ยาก” บางคนบอกว่า”ท่านมีตาทิพย์สามารถล่วงรู้อนาคต มีหูทิพย์ได้ยินทุกสรรพสิ่งอย่างตามที่อยากจะได้ยิน” บ้างก็ว่า”ท่านล่องหนหายตัวได้ ย่นระยะทางได้ หากขออะไรกับท่านก็มักจะได้ตามที่ขอ” เมื่อถึงตอนที่ท่านมรณภาพก็มรณภาพในท่าสีหไสยสน์ แถมร่างของท่านก็ไม่เน่าเปื่อย และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประดามีที่ได้กล่าวไว้ ทำให้ชาวบ้านปั้นรูปท่านเป็นรูปพระพุทธปางสีหไสยาสน์ เรื่องก็เป็นเช่นนี้แล… …………………..อภินิหารหลวงปู่ทอง…………………..…”คุณเกษม

Read more

6341.ตำนานศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า

ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๘ ซอยดิลกจันทร์ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนตะนาว ใกล้เสาชิงช้า ชาวจีนเรียกศาลเจ้านี้ว่า ” ตั่วเหล่าเอี้ย ” แปลว่า ” เทพเจ้าใหญ่ ” ลักษณะอาคารสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางภาคใต้ของจีน เทพเจ้าประจำศาลคือ

Read more

6340.พระบรมอัฐิ พระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดทองทั่ว

พระบรมอัฐิ พระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดทองทั่วและผอบแกะจากงาช้างเปิดให้สักการะปีละ 1 ครั้งในวันสงกรานต์ วัดทองทั่ว” ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง วัดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่เก็บ”พระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ซึ่งตามประวัติเล่าว่า กระดูกที่นำมาเก็บรักษาไว้นี้เป็นพระอัฐิของพระเจ้าตาก เนื่องจากเมื่อพบครั้งแรกเมื่อคราวปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและพระประธานในโบสถ์เมื่อปี พ.ศ.2472 มีแผ่นทองซึ่งเขียนเป็นภาษาขอมบรรจุไว้ในโกศเขียนไว้ว่า เป็นพระอัฐิพระเจ้าตาก พระยาจันทบูร(จันทบุรี)นำมา แต่ในปัจจุบันแผ่นทองคำแผ่นนั้นได้สูญหายไป วัดทองทั่ว ถือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่อยู่คู่กับเมืองจันทบุรีมานานกว่า 200

Read more

6339.เถ้าพระอัฐิพระพุทธเจ้า

เถ้าพระอัฐิพระพุทธเจ้า เมื่อปี 1957 ศาตราจารย์ บี. Subbrao และทีมนักโบราณคดี จากภาควิชาโบราณคดี และประวัติศาสตร์โบราณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาราชาสยาซิเรา (Maharaja Sayajirao University) เมืองวาโรดารา ได้ไปทำการ ขุดเจาะซากสถูปใหญ่ที่เมืองเทวนิโมรี ทางตอนเหนือของรัฐคุชราต ซึ่งการขุดเจาะสถูปนี้ พวกเขาได้พบผอบ

Read more

6338.พระแท่นราชบรรจถรณ์ พระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์

พระแท่นราชบรรจถรณ์ พระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์พระแท่นราชบรรจถรณ์ เป็นพระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับราชสมบัติบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี แล้วจัดพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรซึ่งเปรียบเหมือนขึ้นบ้านใหม่ของสามัญเรา ในที่นี้จะกล่าวถึงพระแท่นราชบรรจถรณ์ที่ประดิษฐานในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ซึ่งเคยเป็นที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พระแท่นราชบรรจถรณ์นี้ จะกางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรไว้ที่เพดาน กั้นพระฉากลายทองบุตาด แบ่งเป็นห้อง ๆ หน้าพระแท่นราชบรรจถรณ์ทอดพระแท่นลด ส่วนห้องติดกันเป็นห้องทรงเครื่อง ตั้งพระแท่นสำหรับประทับราบทอดเครื่องสรงพระพักตร์และเครื่องพระสำอาง ซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชสมบัติแล้ว แต่ยังมิได้ทรงรับบรมราชาภิเษก จะไม่เสด็จประทับบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

Read more

2735.ชะตากรรมกบฏเจ้าอนุวงศ์

ชะตากรรมกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อจับตัวเจ้าอนุวงศ์และบริวารว่านเครือได้แล้ว เจ้าพระยาราชสุภาวดี (เจ้าพระยาบดินทรเดชา สมุหนายก – สิงห์ สิงหเสนี) จึงมีบัญชาให้คุมตัวเหล่ากบฏลงมารับโทษที่กรุงเทพหานคร ดังมีเนื้อความตามพระราชพงศาวดาร รัชการที่ ๓ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ความว่า เจ้าพระยาราชสุภาวดี จึ่งให้พระอนุรักษโยธา พระโยธาสงคราม หลวงเทเพนทร์

Read more

2373. รอยพระพุทธบาท สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร

รอยพระพุทธบาท สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร หมู่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ ณ เกาะแก้วพิสดารนั้น มีด้วยกัน ๒ รอย ซึ่งยิ่งถ้าช่วงที่น้ำลงนั้นจะมองเห็นชัดเจน จากหนังสือ “ ธัมมวิโมกข์ ” ฉบับ ที่ ๑๕๖,

Read more

6337.”ข้าชื่อ สุพรรณกัลยา”

“ข้าชื่อ สุพรรณกัลยา ข้าเกิดวันเสาร์ ปีมะเส็ง 2098 เป็นลูกสาวของพระมหาธรรมราชา มีน้องชายสองคน คือ เจ้าดำ เจ้าขาว เมื่อแพ้ศึก ข้ากับน้องชาย พร้อมด้วยเจ้าเหนือหัวคือพระมหินทราธิราช แต่ท่านมาถึงเกตทูเบิน เมืองมนต์ (มอญ) ท่านเสียชีวิตลง เขาจึงสั่งให้พ่อของข้า เป็นมหาอุปราช เป็นผู้ครองราช

Read more

6336.”จริงหรือเปล่าเพคะที่มีคนเขาว่า ท่านอาจารย์ฝั้นบอกกับคนอื่นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรัชกาลที่ 4 มาเกิด”

(ทูลถาม) “จริงหรือเปล่าเพคะที่มีคนเขาว่า ท่านอาจารย์ฝั้นบอกกับคนอื่นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรัชกาลที่ 4 มาเกิด” ทรงตอบว่า …… พระราชกระแสครั้งประวัติศาสตร์ของพระราชินี ทรงเล่าเรื่อง เกี่ยวกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อ 16.30 น. วันที่ 28

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ