2644. คาถานะจังงัง หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

คาถานะจังงัง ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ตั้งนะโม 3 จบ “นะจังงังจิตต์โมจังงังใจพุทจังงังมือขวาธาจังงังมือซ้ายยะสัพพะจังงังอะอาอิอี กะขะคะฆะงะ” สาธุระลึกถึงหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ทุกครั้ง ก่อนออกเจรจา ค้าขาย เข้าหาผู้ใหญ่ อึดใจว่าคาถา เป่าที่ฝ่ามือ แล้วตบที่หน้าผาก เป็นจังงัง เมตตา

Read more

2641.คาถาห้ามคนห้ามสัตว์

คาถาห้ามคนห้ามสัตว์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ “นะทุกขัง นะอะนิจจัง นะอะนัตตา โมทุกขัง โมอะนิจจัง โมอะนัตตา พุททุกขัง พุทอะนิจจัง พุทอะนัตตา ธาทุกขัง ธาอะนิจจัง ธาอะนัตตา ยะทุกขัง ยะอะนิจจัง ยะอะนัตตา นะโมพุทธายะ นิพพานโหมิ ภัตตัง

Read more

2638.อภินิหารรอยเท้าหลวงพ่อเดิม ปะทะไสยเวทย์

อภินิหารรอยเท้าหลวงพ่อเดิม เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี ตอนสงคราม นายชั้น หนวดแหยม อยู่ที่ตาพระยาแกเป็นคนเชื้อสายเขมร สักยันต์เต็มตัว เล่นคุณเล่นของเต็มบ้านไปหมด แกมีอาชีพทางเป็นหมอทำคุณไสยเสน่ห์ยาแฝด เอาทุกท่า พูดง่ายๆก็คือหากินด้วยการผลาญชีวิต และความสุขของผู้อื่นนั่นเอง ชาวบ้าน ต.ตาพระยา และเขตใกล้เคียงนับถืออาคมของ นายชั้นแกมาก มีเรื่องเดือดร้อน ควายหาย คนหาย

Read more

2597.กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) 2

กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) 2 เพราะปกติแล้วออกพรรษาท่านจะไปช่วยวัดที่ขาดแคลน สร้างถาวรวัตถุเสมอต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๑ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสเข้าไปกราบแทบเท้าของท่านที่วัดต่อหน้าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควข้าพเจ้า และหลวงพ่อจันทร์เดินทางด้วยเกวียนของชาวบ้านจากเนินมะกอกลัดทุ่งเข้าท้ายบ้านหนองโพ มุ่งไปที่วัดหนองโพ เวลานั้นมีอุโบสถศาลาการเปรียญ และหมู่กุฏิไม่กี่หลัง กุฏิของหลวงพ่อใช้ปลูกเป็นคล้ายศาลามีเสื่อลำแพนกั้นเอาไว้กันลมกันฝุ่น ส่วนกุฏิใหม่นั้น ชาวบ้านยังช่วยกันสร้างอยู่โดยอ้างเหตุผลกับหลวงพ่อว่า จะรื้อกุฏิเดิมของหลวงพ่อไปเป็นศาลาปลงศพของชาวบ้านนั่นแหละหลวงพ่อจึงยอมตกลง ข้าพเจ้าก้มลงกราบแทบเท้าของหลวงพ่อก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นพนมมือหว่างอก หลวงพ่อจันทร์ได้เอ่ยแนะนำว่า ศิษย์ของกระผมเองชื่อนายประดิษฐ์ ลิ้มประยูร ได้ทราบถึงพระกิตติคุณของหลวงพ่อ จึงมามอบตัวเป็นศิษย์เขามีอาชีพเป็นคนรถไฟ

Read more

2595.กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) 1

กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม)1หลวงพ่อเดิมนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เรื่องของหลวงพ่อเดิมบางตอนที่กระผมนำมาเรียนเสนอนี้เป็นงานเขียนของคุณ สุรเวทย์ เสนภูษา เขียนตามคำบอกเล่าของคุณประดิษฐ์ ลิ้มประยูรลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิม ปัจจุบันนี้คุณประดิษฐ์ล่วงลับไปนานแล้วสาเหตุที่นำเรื่องของหลวงพ่อเดิมมาเรียนเสนอก็เนื่องจากต้องการเผยแพร่พระกิตติคุณของท่านประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เพราะบิดาของกระผมเป็นชาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ท่านมีความเคารพในองค์หลวงพ่อเดิมเป็นอย่างมาก (กระผมจึงขอบูชาคุณของบิดาโดยการเรียนเสนอเรื่องของหลวงพ่อเดิมแด่ท่าน) ในสมัยก่อนคุณปู่ของกระผมเคยไปนอนค้างที่วัดหนองโพเพื่อซักถามพูดคุยธรรมะกับหลวงพ่อเดิมบ่อยๆ น่าเสียดายที่ท่านไม่สนใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลเลยท่านไปเพื่อธรรมะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (เนื่องจากคุณปู่เคยบวชและเรียนบาลีจนสอบเปรียญได้เป็นมหา ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ซึ่งสมัยนั้นหาได้ยากต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทไปมีครอบครัวแต่ท่านก็ยังคงหาเวลาไปกราบสอบถามธรรมะกับหลวงพ่อเดิมอยู่เนืองๆ) ขอผลแห่งบุญกุศลในการเผยแพร่พระกิตติคุณของหลวงพ่อเดิม จงมีแก่คุณประดิษฐ์ลิ้มประยูร ศิษย์กตัญญูของท่าน ผู้นำเรื่องราวของท่านมาเผยแพร่ให้สาธุชนรุ่นหลังๆได้รับทราบและเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งและขอผลานิสงส์แห่งธรรมทานนี้จงบังเกิดแก่คุณปู่

Read more

2557.คาถามหาอุด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

คาถามหาอุด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ วิเวเสนาสะนัง อุทธังอัทโธ นะโมพุทธายะ พระพุทธังสูญเพลิง พระธัมมังสูญเพลิง พระสังฆังสูญเพลิง พระพุทธังอุด พระธัมมังอุด พระสังฆังอุด พระพุทธังอัด พระธัมมังอัด พระสังฆังอัด พระพุทธังปิด พระธัมมังปิด พระสังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วย มะอะอุ

Read more

2516.คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า “สวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ ทำให้เจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวัน” อิติปิโสภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกล พระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า มะอะทุกขัง อุอนิจจัง อะอนัตตา สังโฆ สังฆังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ

Read more

2433.ประวัติและอภิญญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ตอนที่ 5 ปีนยอดไผ่ดับไฟ

ในยุคสมัยไล่ไล่กัน มีพระเกจิที่มีศรัทธาเคารพเลื่อมใสในอิทธิบารมีของท่าน ยุคเดียวกับหลวงพ่อจงรุ่นราวคราวเดียวกันหลายองค์และแต่ละองค์มักได้รับนิมนต์ไปกระทำพิธีสงฆ์ เผยแพร่ธรรมบรรณาการในสถานที่ต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ มีหลวงพ่อโอภาสี (มรณภาพแล้ว) หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว พิจิตร หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ หลวงพ่อเงิน

Read more

2432.คาถาเชิญครู ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

คาถาเชิญครูของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ตั้งนะโม 3 จบ ขอบารมีหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สาธุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระพุทธคุณนัง พระธรรมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง พระศรีรัตนตรัยแก้ว ทั้งสามประการ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระธาตุจุฬามณี พระศรีสรรเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ