2566.ชั่วเลวแค่ไหนก็ไม่ตกนรก ท่านพ่อลี

ชั่วเลวแค่ไหนก็ไม่ตกนรก “แม้ก่อนหน้าจะชั่วเลวมาขนาดไหน แต่ปัจจุบันปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นโสดาบัน ย่อมพ้นจากนรก ไม่ลงนรก ไม่ต้องไปเกิดในภูมิที่ทรมาน ปิดอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน” ท่านพ่อลี ธัมธโรCr.SaRaN WiKi

Read more

2649.เหตุอัศจรรย์หลังมรณะภาพ ท่านพ่อลี วัดอโศการาม

วันหนึ่งท่านเจ้าคุณศรีวิสารวาจา (พระยาศรีวิสารวาจา ซึ่งเป็นบิดาของคุณหญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา) เล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งท่านไปประชุมที่นิวเดลี ประเทศอินเดียนั้น ท่านไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน ก็เผอิญพบกับ “หลวงพ่อลี” วัดอโศการาม ท่านเจ้าคุณก็ได้เข้าไปนมัสการ แล้วถามว่าท่านจะไปไหน? หลวงพ่อลีก็บอกท่านเจ้าคุณฯ ว่า “จะไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย” ปราศรัยกันได้ชั่วครู่ ท่านเจ้าคุณฯ จึงนมัสการลา เพราะถึงเวลาเครื่องจะออก

Read more

2603.ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียว

ท่านพ่อลี สอนการเดินจิตเข้าสมาธิ ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นๆให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมเท่านั้นมันจะไม่ดี จะโง่ จะมืดจะหนาอย่างไรก็ช่างมันมุ่งดูลมอย่างเดียว จนจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ต่อไป.. ความรู้ก็จะผุดขึ้นในตัวของมันเอง ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงว่า อะไรมันจะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความรู้ เขาจะบอกเรื่องราวเหล่านี้แก่เราเอง อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่ใช่ความรู้ตามสัญญาที่ได้ยินเขาบอกเล่าแต่เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากวิปัสสนาปัญญา +++++ท่านพ่อลี ธัมมธโร แอพเกจิ

Read more

2601.”ทำนาไม่ได้เอาแต่ข้าวอย่างเดียว” ท่านพ่อลี

“ทำนาไม่ได้เอาแต่ข้าวอย่างเดียว” เคยมีพระผู้ใหญ่เรียนถามท่านพ่อลี ว่า“ท่านพ่อลีก็เป็นพระผู้ใหญ่สายกรรมฐานทำไมท่านพ่อจึงพาญาติโยมประชาชนสร้างแต่พระ สร้างแต่เจดีย์” ท่านจึงตอบได้น่าฟังว่า“เกล้ากระผมทำนา ไม่ได้เอาแต่ “ข้าว” (มรรคผล)“เฟือง” เราก็เอา (บุญกุศล)“แกลบ” เราก็เอา (นิสัยเนกขัมมบารมี)” ญาติโยมทั้งหลายนั้น “บารมียังไม่พอ”ยังต้องเกิดตายอีกหลายภพหลายชาติจึงยังต้อง “อาศัยบุญกุศล” ท่านพ่อลีรู้ว่า ท่านสอน “ภาวนา”จะได้ผลกับคนเพียงบางส่วนเท่านั้นท่านจึงพาญาติโยม “สร้างพระ”เพื่อคนเหล่านี้จะได้ “บุญกุศล”

Read more

2597.ท่านพ่อลี หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่จาม หลวงปู่แว่น พระอาจารย์น้อยอธิษฐานเสี่ยงบารมี

ท่านพ่อลี อธิษฐานเสี่ยงบารมีปี พ.ศ.๒๔๙๙ อายุ๔๖ ปี พรรษาที่ ๑๗ ถ้ำพระสบายที่ถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม ขณะมีสมณศักดิ์เป็นพระครูสุทธิธัมมาจารย์ ได้นำคณะญาติโยมจัดสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในถ้ำพระสบาย โดยมีเจ้าแม่สุข ณ ลำปาง แม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรจน์ แม่เหรียญกิ่งเทียน

Read more

2596.ปัจฉิมโอวาทของ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”

ปัจฉิมโอวาทของ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ท่านพ่ออาพาธด้วยโรคหัวใจโต และได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีที่สุด จากนายแพทย์ใหญ่​ ๆ ที่ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ​ เป็นเวลา ๕ เดือนเศษ เมื่อนายแพทย์ได้ตรวจร่างกายครั้งสุดท้ายปรากฏว่า.อาการอาพาธของท่านดีขึ้นมากจนเป็นที่พอใจแล้ว.จึงอนุญาตให้ท่านกลับมาประจำอยู่วัดได้ วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๔ ท่านมาลงทำอุโบสถสังฆกรรม และเมตตาให้บรรดาศิษย์ได้ถวายรดน้ำในวันสงกรานต์ทุกๆ คนต่างปลื้มปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กลับและมีอาการเป็นปกติดี ได้พูดจาปราศรัยและสนทนาธรรมะกับสานุศิษย์ด้วยความแจ่มใสร่าเริง​

Read more

2589.”หลวงปู่สิม กับพระเจ้าอโศกฯ”

“หลวงปู่สิม กับพระเจ้าอโศกฯ” ” .. คราวหนึ่ง “หลวงป่สิม พุทฺธาจาโร” วัดถํ้าผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย เห็นสถูปที่พระเจ้าอโศกรามหาราชสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ ที่พุทธคยา ก็เกิดความสนใจใคร่อยากทราบว่า “พระเจ้าอโศกฯ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ ไปเกิดเสวยผลสุขทุกข์อยู่ ณ

Read more

2525.จิตและลมของเรานี้ มีอยู่ถึง 5 ชั้น ท่านพ่อลี วัดอโศการาม

จิตและลมของเรานี้ มีอยู่ถึง 5 ชั้น ว่าด้วยเรื่องการฝึกสมาธิจนจิตมีพลังชั้นที่ 1 ลมหยาบที่สุด ได้แก่ ลมที่เราหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” อยู่ขณะนี้ ชั้นที่ 2 ลมที่หายใจผ่านลำคอเข้าไป แล้วเชื่อมต่อกับธาตุต่างๆ ภายใน เกิดความสบายหรือไม่สบาย ชั้นที่

Read more

2469.เรื่องเล่าพระอริยะ แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เรื่องเล่าพระอริย : แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลเขียนเล่าเรื่อง พระไพศาล วิสาโล ประมาณปี ๒๔๓๕ มีพระธุดงค์หนุ่มวัย ๓๐ ชื่อพระอาจารย์เสาร์มาพักที่กุดเม็ก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่นานก็ได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมั่น ซึ่งเป็นหมอลำฝีปากดีแห่งบ้านคำบง หนุ่มมั่นมีความศรัทธาในพระอาจารย์เสาร์ มาดูแลอุปัฏฐากท่านเป็นประจำ บางวันก็ไม่กลับบ้าน ภายหลังก็ฝึกสมาธิภาวนากับท่านด้วย

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ