เผยความในใจ ในฐานะที่เคยเป็นพระพี่เลี้ยงของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” !! สมเด็จญาณเล่าเรื่อง ประทับใจ ..เมื่อครั้งร.๙ทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ในหนังสือ “สองธรรมราชา” สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงให้สัมภาษณ์กับคุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เกี่ยวกับความรู้สึกที่เคยเป็นพระอภิบาลของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า … “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์ แล้วเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติสมณวัตรในสำนักสมเด็จพระราชอุปัชฌาย์ ณ

Read more

ตื่นเต้นจนพูดผิด!! เมื่อราษฎรถวายของให้ในหลวง พร้อมพูดว่า “อันนี้ให้มึง อันนี้ให้เมียมึง ส่วนอันนี้ให้ลูกๆมึง” ทำเอาผู้ใหญ่บ้านลมแทบจับ !!

เรื่องราวสุดประทับใจใน พระอารมณ์ขันของในหลวง ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ของปวงชาวไทย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อพสกนิกรอย่างมาก เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎร พระองค์ทรงไม่เคยถือพระองค์เลย เรื่องเล่าพระราชอารมณ์ขันของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น เกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งในหลวง ร. ๙ ทรงเสด็จไปทรงงานในที่แสนไกล ผู้ใหญ่บ้านได้เกณฑ์ชาวกะเหรี่ยงที่เพาะปลูกพืชไร่ ให้นำผลผลิตมาถวายในหลวง จากนั้นก็ทำการซักซ้อมคำราชาศัพท์กันยกใหญ่

Read more

1170. โรงเรียนของพ่อ!! แห่งแรกและแห่งเดียว ในพื้นที่ภาคใต้ จากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพราะชาวไทยทุกคนคือลูกของพ่อ

#โรงเรียนของพ่อ_ร่มเกล้านราธิวาส #แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ ..โรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชายแดนใต้ ทรงทราบถึงความลำบาก อุปสรรค ของชาวบ้านที่ยากจน ไม่มีโรงเรียน จึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างโรงเรียนขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชทานนามว่า”โรงเรียนร่มเกล้า” วันที่ ๒๐ กันยายน

Read more

1150. ยายจ๋า ขอดื่มน้ำฝนในถังสักแก้วได้ไหม! #คิดถึงพ่อบนฟ้า

เรื่องราวน่าประทับใจยากจะลืมเลือนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยถือพระองค์ นี้คืออีก เรื่องราวที่ประทับใจอยู่ในความทรงจำประสพนิกรคนไทยมาช้านาน ฟังเมื่อไร อ่านเมื่อไรก็อดปลื้มใจจนน้ำตาคลอไม่ไหวจากการเล่าจากปากของดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณสถานที่อำเภอศรีสัชนาลัย

Read more

6110. “วิธีที่ดีที่สุดในการธำรงค์รักษาพระพุทธศาสนา…ขอให้เริ่มที่ตัวเราปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง” พระราชดำรัสของในหลวงร.๙ถึงแนวทางการดูแล “พุทธศาสนา”

พระราชดำรัส เพื่อเชิญไปอ่านในวันเปิดประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๑๕ ณ กรุงกาฎมัณฑุ ประเทศเนปาล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ “… โอกาสนี้ ใคร่จะปรารภกับท่านทั้งหลายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแนวทางที่จะอภิบาลบำรุง พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆ ย่อมมีความแน่นอนมั่นคง หาภัยอันตรายหรือผู้ใดเหตุใดจะมาเบียนบ่อนทำลายมิได้

Read more

909. อดีตชาติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชพรหมยานได้ยืนยันบันทึกไว้เมื่อกว่า ๑๗ ปีที่ที่แล้ว

คัดลอกบางตอนจากหนังสือธัมมวิโมกข์ หน้า ๙๒-๙๕ ฉบับที่ ๒๑๒ พย. ๒๕๔๑ ของ พระราชพรหมยาน วีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) ในหลวงเคยเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า และเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าตวันอธิราช และ พระเจ้าพรหมมหาราช

Read more

853. ความรู้สึกกลั่นเป็นบทความของ “หลวงปู่ดู่” วัดสะแก ที่มีต่อ “ในหลวง” พ่อของแผ่นดินท่านกล่าวไว้อย่างสุดซึ้ง

หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก ในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ของท่านเอาบุญจากการภาวนา รวมเข้ากับบุญของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ถวายให้ในหลวง รวมทั้งแผ่เมตตาให้เทพเทวาผู้ปกรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุข แล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของพระองค์ท่าน ให้ไปเกิดในสุคติภูมิ หลวงปู่กล่าวว่า หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ หลายครั้ง ที่ลูกศิษย์จะรับทราบได้ว่า หลวงปู่จะเข้าที่เพื่ออธิษฐานช่วยในหลวง ในยามที่พระองค์ทรงพระประชวร นอกจากนี้ ท่านยังกำชับให้แผ่เมตตาให้ประเทศชาติ ดังเช่น การอธิษฐานช่วยประเทศชาติของหลวงปู่เกษม เขมโก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ