1812.ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ชีวประวัติและปฎิปทาคือจริยธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้ ผู้เขียนได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุคๆ จนถึงวาระสุดท้าย แต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำหนักตามประสงค์เท่าไรนัก เพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยค และทุกกาลสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบำเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆ กัน ถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลือไปหมด คงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอน ดังนั้น แม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทำนองล้มคุกคลุกคลาน ก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกาย วาจา และภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้น

Read more

1788.พลังกสิณท่านพ่อลี แสดงฤทธิ์ปราบทิฏฐิ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)

“ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อได้ฟังธรรมจากสามเณรนิโครธซึ่งเป็นเด็กตัวน้อย ๆ ฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมว่า “#ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย #ผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้ว”บทธรรมสั้น ๆ นั้นได้สร้างศรัทธาแก่พระเจ้าอโศก ฯ เป็นยิ่งนัก ธรรมไม่มีวัย ใจไม่มีกาล คนจะดีจะชั่วจะบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับความประพฤติและการกระทำ ไม่ใช่ว่าชาติตระกูลดี เกิดนาน บวชนาน จะดีบริสุทธิ์ขึ้นมาเองได้…

Read more

1787.อายุของผียืดยาวยิ่งกว่าเมืองมนุษย์

“อายุในเมืองผีนั้นเป็นอายุด้วยอำนาจแห่งกรรม ประเภทที่ลึกลับที่ใครตามไม่เห็นและไม่ค่อยเชื่อง่าย ๆ ด้วยว่าไปตกนรกในเมืองผีนั้นกี่กัปกี่กัลป์ เมืองผีเป็นเมืองที่ยืดยาวนานมาก” เทศน์หลวงตาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ “…อายุของผียืดยาวยิ่งกว่าเมืองมนุษย์ อายุของมนุษย์เป็นไหน ๆ มนุษย์เรานี้อายุคนหนึ่ง ๆ ดังเราทั้งหลายได้ทราบกันนี้แลกี่ปี ๗๐-๘๐-๙๐ หรือร้อยกว่าปีเท่านั้นก็หมดอายุ นี้เป็นอายุของโลกของมนุษย์เรา แต่อายุในเมืองผีนั้นเป็นอายุด้วยอำนาจแห่งกรรมประเภทที่ลึกลับที่ใครตามไม่เห็นและไม่ค่อยเชื่อง่าย

Read more

1525.เรื่อง️บุญกุศลมีอยู่จริง เค้าจะพาไปลงนรกอยู่แล้ว!!

เรื่อง️บุญกุศลมีอยู่จริง!️ กำนันฉลวย โดนยิงเสียชีวิต หลังจากนั้นพี่ชายได้นำเงินมาถวายหลวงปู่ฟัก 4,000 บาท เพื่อฝากทำบุญอุทิศให้กับกำนัน หลวงปู่ฟัก ได้นำเงินนั้นไปถวายแก่ หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ฝั้น, คุณแม่ชีแก้ว องค์ละ 1,000 บาท โดยไม่ได้บอกญาติกำนัน ไม่นาน กำนันมาเข้าร่างญาติ ร้องไห้บอก

Read more

6263. สำรวจดูตัวเอง..ถ้ายังไม่มี รีบทำ ” ๙ นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก “โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ละโลภ โกรธ หลง..ชีวิตดีขึ้นเร็ววันแน่นอน..

๙ นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะมีลักษณะดังนี้ จิตของผู้มีบุญ ๑. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ