2653.”พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิตย์ พูดถึงหลวงพ่อเกษม เขมโก”

“พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิตย์ พูดถึงหลวงพ่อเกษม เขมโก” มีพระภิกษุสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติจนคนทั่วไปเชื่อว่า ท่านสำเร็จอรหันต์เป็นพระอรหันต์กลางกรุงองค์หนึ่ง คือ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) หรือ ที่ใคร ๆ เรียกท่านว่า “เจ้าคุณนรฯ” แห่งวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ท่านเคยบอกกับ พลโทกฤษณ์ สีวะรา (ยศขณะนั้น)

Read more

2404.คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์

คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ “สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอดัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาธนะ เจตะโส “ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการเทอญ” “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก

Read more

2640.วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ

วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (รวมทั้งท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)แล้วอธิษฐาน ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้-พระเมตตา-พระมหาเสน่ห์-พระมหานิยม -พระอุดมลาภ-พระมหาลาภ-พระมหาอุด-พระอยู่ยงคงกระพันชาตรี -พระแคล้วคลาดอุปัทวันตราย-พระหายตัว ( ศํตรูมองไม่เห็นตัว , นิพพาน )

Read more

2594.จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง

คำสอน เจ้าคุณนรฯ “จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเองจงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเองจงพิจารณาตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในตนเองสำคัญมากกว่าที่พึ่งภายนอก ซึ่งมาจากคนอื่นถึงคนอื่นจะช่วยได้ ก็ช่วยได้เฉพาะเพราะตนเองต้องช่วยตนเองก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น ฉะนั้น จงพึ่งตัวเองจงเป็นแสงสว่างนำตัวเอง อย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกทุกคนต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ดี ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ มิตรสหายผู้มีไมตรีจิตสนิทสนมรักใคร่ ก็เพียงแต่เป็นผู้เอาใจช่วยเป็นกำลังใจ เป็นเครื่องกระตุ้นบำรุงขวัญเท่านั้น” คำสอน…เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโก ภิกขุ

Read more

2581.“ชีวิตคือการต่อสู้”

“ชีวิตคือการต่อสู้” ธรรมดาชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดทั้งพืชพันธุ์พฤกษาชาติ เป็นอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ ตรงกับคำว่า “ชีวิต คือการต่อสู้” เมื่อต่อสู้ไม่ไหวขณะใด ก็ต้องถึงที่สุดแห่งชีวิต คือ ความตาย เพราะฉะนั้นยังมี “สติ” อยู่ตราบใด ถึงตายก็ตายแต่กาย เช่นกับชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ท่านมีสติไพบูลย์อยู่ทุกขณะจิต ท่านจึงทำอะไรไม่ผิด และถึงซึ่งอมตธรรม

Read more

2480.อภินิหารนั้นหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

อภินิหารนั้นหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น กรณีที่นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ โต้เถียงท่านธมมวิตกโก ในเรื่องอภินิหารนั้น ก็เป็นด้วยนายแพทย์ผู้นี้ ได้เคยเอาพระเครื่องกรุเก่า มาทดลองยิงด้วยปืนพกด้วยมือของตนเองมาหลายครั้งหลายหน จนกระสุนหมดไปหลายกล่อง ปรากฏผลเป็นที่น่าทึ่งมาก โดยใช้วิธีอาราธนาพระไว้ที่ตัวปลาหมอ ในระยะที่ยิงได้แม่นยำอย่างสบาย แล้วก็ระเบิดกระสุนใส่เข้าไป ผลของการทดลอง ปรากฏว่าจากการยิงพระนางพญากรุพิษณุโลก ราว 7-8 องค์ ส่วนใหญ่ยิงถูกแต่ไม่เข้า (คงกระพัน)

Read more

2171.อำนาจแห่งธรรม เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์

ท่านเจ้าคุณนรฯ พระอรหันต์กลางกรุง ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ที่ยอดเยี่ยม มีศีลาจารุวัฒน์อันงดงาม ครั้งนึงท่านเคยกล่าวถึงอำนาจแห่งธรรมเอาไว้ว่า ” ผู้ใดปฏิบัติธรรม แล้วธรรมจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกต่ำ เป็นของแน่นอนยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ ” เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ Cr.SaRaN WiKi แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ

Read more

1483.หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก

หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก ในภาพคือ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร… ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีการนำมาเปิดเผยบ่อยนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสรีรสังขารของท่านเจ้าคุณนรฯ ขณะกำลังบวมพอง น้ำเหลืองไหลนอง ขณะรับพระราชทานน้ำสรงศพพระราชทาน เหตุเพราะว่า กว่าทุกคนจะรู้ว่าท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพ ก็ล่วงเลยไปเป็นวันๆ หลังจากที่ท่านไม่ลงทำวัตรทั้งเช้าและเย็น อีกทั้งช่วงเวลานั้น ทางวัดกำลังมีงานฉลองสมณศักดิ์อดีตเจ้าคุณอุดมฯ อีกด้วย หลายคนเลยต้องปิดข่าว เพราะกลัวว่างานฉลองสมณศักดิ์จะล่มกลางคัน

Read more

1398.พระพ่อแม่ธรณีปฐวีธาตุและพระเครื่องเจ้าคุณนรฯ เอาก้อนกรวดไปปลุกเสก!! แม้แต่ใบตองรองอาหารกับน้ำล้างเท้าเจ้าคุณนรฯ ยังศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง!!

พระพ่อแม่ธรณีปฐวีธาตุและพระเครื่องเจ้าคุณนรฯ เมื่อท่านธมฺมวิตกฺโกภิกขุ หรือพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส ใกล้จะมรณภาพนั้น ท่านได้ให้หลานชายของท่าน คือ คุณโกศล ปัทมะสุนทร ไปเก็บก้อนกรวดที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อท่านจะอธิษฐานจิตเสกเป็นก้อนกรวดศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า พระพ่อแม่ธรณีปฐวีธาตุ ท่านเจาะจงว่า ต้องเป็นก้อนกรวดจากอำเภอบางบ่อเท่านั้น ท่านอธิบายว่า บางบ่อ เป็นเสมือนบ่อเพชร บ่อเงิน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ