2641.”รอยเท้าบนหิน” หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน เกาะพะงัน

“รอยเท้าบนหิน”

มีเรื่องเล่าขานถึงรอยเท้าบนหินว่า ในสมัยที่หลวงพ่อเพชรยังมีชีวิตอยู่นั้น บริเวณที่ปรากฏรอยเท้าเหยียบไว้บนหิน ยังเป็นบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุมทั่วบริเวณ และเป็นบริเวณที่หลวงพ่อเพชรได้สั่งห้ามพระและเณร เข้าไปในบริเวณนั้น

วันหนึ่งนายซัง ลูกศิษย์ของท่านได้เกิดสงสัยว่า ทำไมท่านจึงห้ามมิให้เข้าไปในบริเวณนั้น จึงได้ลองลอบเข้าไปดู ก็พบรอยเท้าของคน 2 รอย ปรากฏบนหินก้อนหนึ่ง โดยรอยเท้าขวามีลักษณะเหมือนลื่นไถล ส่วนรอยเท้าซ้ายหันไปทางเฉียงกับรอยเท้าขวา รอยเท้าทั้งสองนั้นเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเพชร

ดังนั้นเมื่อนายซังพบกับหลวงพ่อเพชรจึงได้ถามต่อหน้าผู้คนทั้งหลายว่า ท่านไปเหยียบหินเป็นรอยหรือ ซึ่งหลวงพ่อตอบเพียงว่า “อย่าได้เที่ยวพูดไป”

หลวงพ่อเพชร วชิโร
วัดอัมพวัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

Cr.SaRaN WiKi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ