1483.หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก

หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก ในภาพคือ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร… ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีการนำมาเปิดเผยบ่อยนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสรีรสังขารของท่านเจ้าคุณนรฯ ขณะกำลังบวมพอง น้ำเหลืองไหลนอง ขณะรับพระราชทานน้ำสรงศพพระราชทาน เหตุเพราะว่า กว่าทุกคนจะรู้ว่าท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพ ก็ล่วงเลยไปเป็นวันๆ หลังจากที่ท่านไม่ลงทำวัตรทั้งเช้าและเย็น อีกทั้งช่วงเวลานั้น ทางวัดกำลังมีงานฉลองสมณศักดิ์อดีตเจ้าคุณอุดมฯ อีกด้วย หลายคนเลยต้องปิดข่าว เพราะกลัวว่างานฉลองสมณศักดิ์จะล่มกลางคัน

Read more

1481.สาเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ ตัดสินใจบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต

สาเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ ตัดสินใจบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต ทั้งๆ ที่แต่แรก ท่านได้คิดที่จะบวชถวายพระราชกุศลเพียง ๑ พรรษา แล้วหลังจากนั้น ท่านก็คิดจะแต่งงาน และไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับใช้ชาติต่อไปนั้น ท่านได้ปรารภถึงเรื่องนี้ไว้เองว่า #เป็นเพราะท่านได้กัลยาณมิตรในทางธรรมแล้ว ซึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวรมหาเถระ) สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของท่านนั่นเอง ที่ได้สอนเรื่องอริยสัจ ๔ แก่ท่าน จนท่านเห็นความทุกข์ที่แทรกอยู่ในความสุข

Read more

1340. “เจ้าคุณนรฯ” อรหันต์กลางกรุงผู้สามารถหยั่งรู้วาระสุดท้ายของชีวิต ที่หลวงตามหาบัว ยังกล่าวยกย่องว่าเป็นพระที่สันโดษ

ในบั้นปลายชีวิต ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ อาพาธด้วยโรคมะเร็งที่ลำคอแผลมะเร็งมีขนาดใหญ่มากแต่ท่านก็มิได้แสดงความเจ็บปวดให้ญาติโยมเห็นยังคงลงโบสถ์ทำวัตรเช้าเย็นและสนทนากับญาติโยมเป็นปกติ การสวดมนต์ทำวัตรในโบสถ์เช้าเย็นนั้น ท่านเจ้าคุณนรฯ จะเป็นผู้นำสวดทุกวันทั้งๆที่ท่านเป็นแผลมะเร็งที่คอขนาดใหญ่มากแต่เวลาสวดมนต์เสียงสวดมนต์ของท่านจะดังมาก…เป็นที่น่าอัศจรรย์ คุณหมอไพบูลย์บุษปธำรงเป็นหมอคนเดียวที่ท่านเจ้าคุณนรฯ อนุญาตให้ชำระแผลมะเร็งให้ท่านตั้งแต่เริ่มแรกที่แผลแตกประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลังจากชำระแผลเสร็จแล้วท่านจะสวดให้พรแด่ทุกๆคนด้วย “ชินบัญชรคาถา” และ “สัพพะสิทธิคาถา” เพื่อเป็นสิริมงคล ภาพ “พระพ่อแม่ธรณีปฐวีธาตุ” เมื่อเรื่องอาการอาพาธของท่านเจ้าคุณนรฯ ทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอาการที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสถึงสองครั้ง

Read more

1237. พระองค์นี้เอ็งอย่าไปทำเล่น ๆ กับท่านนะ เมื่อเด็กวัดแอบนินทา “ท่านเจ้าคุณนรฯ” เจอหน้าเรียกคุยทันที..ด้วยอิทธิฤทธิ์ของหูทิพย์

ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพ เมื่อระหว่างปี ๒๕๐๓-๒๕๐๔ นายพิทักษ์ พยุงธรรม หลานชายท่านเจ้าคุณธรรมธัชมุนี เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นยังมีสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวี นายพิทักษ์ พยุงธรรมเวลานั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้น ม.ศ. ๓ ของโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ โดยปรกติเป็นเด็กแก่นเอาการอยู่ ค่ำวันหนึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าว ที่หน้ากุฏิท่านเจ้าคุณธรรมธัชมุนี ซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิท่านธมฺมวิตกโกไกลโขพอดู ไม่มีทางที่จะได้ยินการสนทนาใด

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ