2404.คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์

คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ “สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอดัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาธนะ เจตะโส “ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการเทอญ” “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก

Read more

2530. “จิตตานุภาพ” และการใช้งานเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน

“จิตตานุภาพ” จิตตานุภาพ คืออานุภาพของจิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตตานุภาพบังคับตนเอง จิตตานุภาพบังคับผู้อื่น จิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม ๑.จิตตานุภาพบังคับตนเอง “ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ” เหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าจะบังคับผู้อื่นให้ดีได้ จิตตานุภาพบังคับตนเองมี ๗ ประการบังคับความหลับและความตื่นการหัดนอนให้หลับสนิทเป็นกำลังสำคัญยิ่งนัก

Read more

2640.วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ

วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (รวมทั้งท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)แล้วอธิษฐาน ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้-พระเมตตา-พระมหาเสน่ห์-พระมหานิยม -พระอุดมลาภ-พระมหาลาภ-พระมหาอุด-พระอยู่ยงคงกระพันชาตรี -พระแคล้วคลาดอุปัทวันตราย-พระหายตัว ( ศํตรูมองไม่เห็นตัว , นิพพาน )

Read more

2594.จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง

คำสอน เจ้าคุณนรฯ “จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเองจงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเองจงพิจารณาตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในตนเองสำคัญมากกว่าที่พึ่งภายนอก ซึ่งมาจากคนอื่นถึงคนอื่นจะช่วยได้ ก็ช่วยได้เฉพาะเพราะตนเองต้องช่วยตนเองก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น ฉะนั้น จงพึ่งตัวเองจงเป็นแสงสว่างนำตัวเอง อย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกทุกคนต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ดี ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ มิตรสหายผู้มีไมตรีจิตสนิทสนมรักใคร่ ก็เพียงแต่เป็นผู้เอาใจช่วยเป็นกำลังใจ เป็นเครื่องกระตุ้นบำรุงขวัญเท่านั้น” คำสอน…เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโก ภิกขุ

Read more

2581.“ชีวิตคือการต่อสู้”

“ชีวิตคือการต่อสู้” ธรรมดาชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดทั้งพืชพันธุ์พฤกษาชาติ เป็นอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ ตรงกับคำว่า “ชีวิต คือการต่อสู้” เมื่อต่อสู้ไม่ไหวขณะใด ก็ต้องถึงที่สุดแห่งชีวิต คือ ความตาย เพราะฉะนั้นยังมี “สติ” อยู่ตราบใด ถึงตายก็ตายแต่กาย เช่นกับชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ท่านมีสติไพบูลย์อยู่ทุกขณะจิต ท่านจึงทำอะไรไม่ผิด และถึงซึ่งอมตธรรม

Read more

2171.อำนาจแห่งธรรม เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์

ท่านเจ้าคุณนรฯ พระอรหันต์กลางกรุง ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ที่ยอดเยี่ยม มีศีลาจารุวัฒน์อันงดงาม ครั้งนึงท่านเคยกล่าวถึงอำนาจแห่งธรรมเอาไว้ว่า ” ผู้ใดปฏิบัติธรรม แล้วธรรมจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกต่ำ เป็นของแน่นอนยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ ” เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ Cr.SaRaN WiKi แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ

Read more

1653.เขาลือกันว่า ใต้เท้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว จริงหรือครับ?

มรณภาพเสียแล้วที่วัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2514 เมื่อเวลาหลังเพลเล็กน้อย นามฉายาของท่านคือ “ธมมวิตกโก ภิกขุ” ตอนนี้ท่านอายุ 20 กว่า เป็นพระยาและได้สายสะพายแล้วด้วย ท่านรับราชการกรมมหาดเล็กหลวง และมีตำแหน่งเป็นต้นห้องพระบรรทม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ของท่าน คือ อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ในที่รโหฐาน และเป็นผู้บังคับบัญชามหาดเล็กพระบรรทมคนอื่นๆ

Read more

1651.คำปรารภต่อความตาย ภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต

“…เมื่อคุณหมอ ไพบูลย์ ปุษปธำรง ได้ทำแผลให้เป็นที่เรียบร้อย ท่านธมฺมวิตกโกก็สวดมนต์อุทิศแผ่ส่วนกุศลให้ แล้ววันนั้นท่านได้กล่าวกับหมอว่า…” ” หมอ อันความตายและการพลัดพรากจากกันนั้นเป็นของธรรมดา และเป็นไปตามธรรมชาติ เขาตายกันนับตั้งแต่คราวปู่ย่าตายาย เมื่อครั้งโบราณกาลมาแล้ว ถ้าเราพิจารณาให้ดีก็จะรู้ว่า การตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าสยดสยองอย่างที่ทุกวันมีคนส่วนมากคิด คนเราเมื่อเกิดมาก็ต้องอาศัยสังขารเป็นที่อยู่อาศัยปกติธรรมดาสังขารเราก็จะมีเวลาจำกัด ย่อมจะมีการเสื่อมและทรุดโทรมเป็นธรรมดา ฉะนั้นความตายจึงไม่เป็นสิ่งที่เสียหายตรงไหน หากแต่เป็นเพียงเปลี่ยนสภาพจากหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเท่านั้น อุปมาเหมือนหมอกับอาตมา ซึ่งในปัจจุบันขณะนี้กำลังคุยกันอยู่

Read more

1483.หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก

หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก ในภาพคือ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร… ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีการนำมาเปิดเผยบ่อยนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสรีรสังขารของท่านเจ้าคุณนรฯ ขณะกำลังบวมพอง น้ำเหลืองไหลนอง ขณะรับพระราชทานน้ำสรงศพพระราชทาน เหตุเพราะว่า กว่าทุกคนจะรู้ว่าท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพ ก็ล่วงเลยไปเป็นวันๆ หลังจากที่ท่านไม่ลงทำวัตรทั้งเช้าและเย็น อีกทั้งช่วงเวลานั้น ทางวัดกำลังมีงานฉลองสมณศักดิ์อดีตเจ้าคุณอุดมฯ อีกด้วย หลายคนเลยต้องปิดข่าว เพราะกลัวว่างานฉลองสมณศักดิ์จะล่มกลางคัน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ