2230.เกจิที่เป็นอมตะนิรันดร์กาล

เกจิที่เป็นอมตะนิรันดร์กาล


วันนี้จะกล่าวถึงเกจิ ที่แม้มรณะภาพไปเกินร้อยปี แต่ยังมีคนกล่าวถึงอยู่ทั่วไป นับเข้าเกณฑ์มีอยู่ห้าองค์ โดยจะนับจากการมรณะภาพ ประกอบด้วย

๑.สมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี วัดระฆัง ท่านมรณะภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๔๗ ปี

๒.หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง ท่านมรณะภาพ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๙ นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๒๓ ปี

๓.หลวงปู่ปาน วัดบางเหี้ย ท่านมรณะภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ นับถึงปจจุบัน เป็นเวลา ๑๑๐ ปี

๔.หลวงพ่อเนียม วัดน้อย ท่านมรณะภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐๙ ปี

๕.หลวงพ่อเงิน บางคลาน ท่านมรณะภาพ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐๐ ปี

ถ้าใครผ่านไปแถววัด ที่เอ่ยนามมาทั้ง ๕ องค์ น่าจะสละเวลาไปกราบท่าน แอดมินรับรองว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะทั้งห้าองค์นี้ ถูกพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์มานานเกินร้อยปีแล้ว

ที่มา​ ศิษย์สายวัดสะพานสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ