2031.เรื่อง “กุฏิหลวงปู่มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ”

เรื่อง “กุฏิหลวงปู่มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ”

• ความเป็นมาของวัด

เมื่อครั้งที่องค์หลวงปู่มั่นพำนัก ณ เสนาสนะป่า
บ้านห้วยแคน ขณะนั้นท่านพระอาจารย์หลุย
(หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร) จำพรรษาอยู่ที่บ้าน
หนองผือนาในพระอาจารย์หลุยได้แนะนำชาว
บ้านหนองผือให้อาราธนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่ ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปอาราธนา
หลวงปู่มั่น ณ บ้านห้วยแคน ท่านจึงได้มาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ในเวลาต่อมา
ติดต่อกันเป็นเวลาถึง ๕ พรรษาตั้งแต่ปีพ.ศ.
๒๔๘๘ – ๒๔๙๒ (อ่านรายละเอียดได้ที่ความเป็นมาของวัดป่าบ้านหนองผือ และ ปกิณกธรรม)

ในอดีตองค์ท่านไม่เคยจำพรรษาซ้ำที่ไหนเป็น
ปีที่ ๒ เลย การที่ท่านจำพรรษาที่นี่นานเป็นพิเศษนั้น พระอาจารย์วิริยังค์ได้บันทึกถึงสาเหตุไว้ในหนังประวัติพระอาจารย์มั่นไว้ดังนี้

ในการที่ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนี้มีความ
ประสงค์เพื่อให้บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่เข้ามาศึกษาเป็นการเปิดโอกาสแก่บรรดาพระ
ภิกษุสามเณร และเพื่อให้เข้าใจในธรรมยิ่งๆขึ้น
กับทั้งการแสดงธรรมนั้น ยังชื่นชมและแก้ความ
สงสัยให้อย่างไม่มีข้อแย้ง ซึ่งคล้ายกับว่าท่านจะ รู้จักกาลแห่งสังขารธรรมจักอยู่ไปไม่ได้นาน
ใคร่จะสอนให้แก่บรรดาศิษย์เป็นผู้เข้าใจในธรรมอันควรที่ จะพึงรู้พึงเข้าใจสืบแทนท่านได้
เป็นหลักฐานแก่คณะกัมมัฏฐานต่อไป เมื่อพระอาจารย์มั่นได้ พักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ตลอดระยะเวลา ๕ ปีก็มีประโยชน์ที่ได้วางแผน
งานขั้นสุดท้ายให้แก่คณานุศิษย์ และพระคณา
จารย์ของท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการเป็นทายาทของท่านอย่างยิ่ง”

ขอบคุณข้อมูลจาก luangpumun. Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ