1233. กุมารทองเรืองฤทธิ์ “หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม” ทายาทสืบวิชา หลวงพ่อเต๋ คงทอง

วิธีนำกุมารทอง วัดสามง่าม เข้าบ้าน
๑.จุดธูปขออนุญาต พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางใช้ธูป ๑๒ ดอก หรือ ๑๖ ดอก จุดกลางแจ้งในรั้วบ้าน จากนั้นแนะนำตัว
ข้าพเจ้า ชื่อ……………อยู่บ้านเลขที่……………………ขออนุญาตเจ้าที่ เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในที่แห่งนี้ ที่ดูดูปกป้องรักษาที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าอยู่นี้จงเปิดทาง เข้า-ออก ให้กุมารทองชื่อ……………..ให้เข้าออกบ้าน หรือ ที่แห่งนี้ได้โดยสะดวก ข้าพเจ้าขอเลี้ยงกุมารทองชื่อ…………

เพื่อ เสริมโชคลาภ เสริมทรัพย์ เสริมบารมี เฝ้าบ้าน ป้องกันภัย และช่วยค้าขาย ให้ข้าพเจ้า รวยขึ้น ดีขึ้น เจริญขึ้นไป ขอเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย จงเปิดทางให้กุมารทองด้วยเถิด.

๒.จุดธูปบอกกุมารทอง ใช้ธูป ๑๖ ดอก ปักกลางแจ้งที่โล่ง ต่อหน้ากุมารทอง ก่อนเข้าบ้าน เข้าห้อง
ถ้าบนบานกับกุมารทองหรือขอให้กุมารทองช่วย
วิธี แนะนำตัวกับกุมารทอง พ่อชื่อ,แม่ชื่อ…………………….เป็นคนนำเจ้ามาเลี้ยงบูชา ต่อไปนี้เจ้าชื่อ……………………..
พ่อ แม่ นำเข้ามาบูชาเพื่อให้เจ้าช่วย หาเงินหาทอง เฝ้าบ้าน ให้โชคให้ลาภ ลูกกุมารทอง มาช่วยพ่อแม่ให้สมปรารถนาเถิด แล้ว พ่อ แม่ จะให้ของรางวัลลูกนะเจ้าจงเชื่อฟังพ่อ แม่นะ
(นำกุมารทองเข้า บ้านเข้าเรือน ให้แนะนำคนในบ้านให้กุมารทองรู้จักด้วย และบอกกุมารทองอย่าซน อย่าหนีเที่ยว อย่าอู้งาน จงทำงานให้พ่อ แม่ สมดังใจเถิด)
๓.ของถวายกุมารทองมีดังนี้
๑.น้ำแดง น้ำส้ม น้ำเขียว (แล้วแต่จะตกลงให้กี่ขวด วันไหนบ้าง ให้จุดธูปบอก)
๒.กล้วย ผลไม้ต่างๆ
๓.ขนมปังไส้ต่างๆ (ห้ามถวายของคาวของดิบ)
๔.น้ำเปล่า(ห้ามขาดหิ้งกุมารทอง ต้องมีทุกวัน)
๕.ของเล่นต่างๆ หรือของรางวัลต่างๆ ของบนต่างๆ ของรางวัลพิเศษต่างๆ นอกจากของที่ถวายให้ประจำแล้ว (ให้เมื่อท่านได้ตามคำขอ)
(ควรหมั่นทำบุญให้กุมารทองด้วยนะ เพื่อกุมารทองจะได้ มีฤทธิ์มากขึ้น จะทำให้คำขอหรือสิ่งที่บนบานกับกุมารทองไว้ ได้เร็วขึ้น..)

หลวงพ่อแย้ม

วิธี เลี้ยง กุมาร ทอง หลวง พ่อ แย้ม วัดสามง่าม นครปฐม

ผู้ที่มีความประสงค์อยากได้ตุ๊กตาทองไปบูชา เพื่อคุ้มครองบ้านเรือน ไร่ นา สวน หรือใช้ช่วยเหลือกิจการ ติดต่อค้าขาย ต้องหมั่นบูชา บอกเล่าตามความปรารถนา เมื่อเห็นว่าเป็นผลสำเร็จ หรือร่ำรวยขึ้น ก็จงซื้อสิ่งของเครื่องประดับกาย เช่น สร้อยคอ เพชร พลอย และเครื่องเล่นต่างๆ ให้ เขาจะพอใจมาก ต้องหมั่นบอกเล่าเสมอๆ จะเกิดลาภให้เห็น เมื่อรับกุมารมาแล้ว เข้าถึงบ้านต้องบอกศาลเจ้า ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอยู่ในบ้าน ตลอดจนบอกเล่าคนในบ้านมีกี่คนใครบ้างแนะนำให้ตุ๊กตาทองรู้จัก ใครไปมาค้างคืนต้องบอกด้วย เช้าต้องจัดอาหารถวายให้อย่างน้อยวันละ๑ เวลา คือ เวลาเช้า ก่อนที่คนในบ้านจะรับประทาน เมื่อหุงหาอาหารทำกับข้าวเสร็จแล้วจัดแบ่งไว้ให้ เมื่อถวายอาหารต้องเชิญ(เรียกชื่อกุมารทอง)ให้รับอาหาร ถ้ามีบุตรต้องเรียกตุ๊กตาทองว่าพี่ การจัดตั้งที่สำหรับตุ๊กตาทองอย่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก หรือปลายเท้าที่นอน หรือใต้บันไดบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นและอย่าไว้รวมกับที่บูชา พระพุทธรูป ศาลเจ้า ต้องให้อยู่ต่ำกว่าที่พระพุทธรูป
ก่อนนอนทุกคืนต้องสวดคาถาบูชาตามความต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า ๓จบ)
พุทธัสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปติปติบูชา ภะวันตุเม
อุ กาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่งข้าพเจ้า ขอเดชะ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาแต่อเนกอนันทชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภประการจงมาบังเกิดแก่ ข้าพเจ้า ทั้ง๘ ทิศ เนืองๆ จงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลย ให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิด ท่านจะซื้อขายก็ดี จงพูดเอาตามความปรารถนาเถิด ได้ดังใจกราบลง ๓ ที

การถวายของ
๑.ทำหิ้งหรือวางบนโต๊ะก็ได้
๒.น้ำเปล่า-น้ำแดงอย่าให้ขาด วิธีเปลื่ยน ๒ วัน๓วัน เปลื่ยนครั้งหนึ่งก็ได้
๓.ถวายข้าว-แกง-ขนม แล้วแต่ท่านจะจัดหา
๔.จุดธูปบอกกล่าว – ถวายข้าว น้ำ-แกง – น้ำแดงขนมต่างๆ จุดธูปถวายธรรมดา๒ ดอก หรือ ๓ ดอก ถ้าบนบานใช้ ๕ดอก

การถวายของแก้บน กุมารทอง
เมื่อเค้าทำสำเร็จก็ให้ สร้อย แหวน เงิน ทอง ของเล่นทุกชนิด แล้วแต่ท่านจะบน
(ถ้าบนบานแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องให้)

ข้อห้าม
ห้ามจุดธูป ๑ดอก /ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตก /ห้ามวางไว้ใต้บันได /ห้ามวางปลายเท้าตัวเอง /ห้ามด่าว่ากุมารทอง/ข้อห้ามหลักๆมีเพียงเท่านี้

วิธี ที่จะทำให้เลี้ยงแล้วได้ผลก็คือ
๑.ถวายของ ๓ วัน ๗ วัน หรือ เมื่อขอได้ แล้วค่อยให้
๒.ทำบุญให้กุมารทอง บ่อยๆ เวลาไปทำบุญ ก็อธิษฐานให้กุมารทอง ชื่ออะไร ก็บอกไป
เพื่อกุมารทองจะได้มี อำนาจ ฤทธิ์เดชมากขึ้น นั้นเอง
เมื่อกุมารทอง อำนาจ ฤทธิ์เดชมากขึ้น ก็สามารถช่วย เราสมปรารถนา แบบง่ายๆ และเห็นผลเร็วขึ้น
๓. การที่ขออะไรแล้วจะได้ผลดีที่สุดคือ การขอแบบเจาะจง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้นเอง ถ้าขอรวมๆ ทุกวัน กุมารทอง ก็ไม่รู้จะให้ อันไหนก่อน
๔.การวางกุมารทอง ไม่ควรหันหน้ากุมารทองไปทางทิศตะวันตก เชื่อกันว่าไม่ดี ไม่เอา ไม่พูด
๕. ควรจุดธูป บอกเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ให้เปิดทางกุมารทอง เข้าออกบ้าน
โดย ดัชนีกุมารทอง

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

ดัชนีกุมารทอง
www.kumarnthong-bangkok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ