2578.คาถามหาระงับ

คาถามหาระงับ

โอมมหาระงับ หลับสิ้นทั้งบ้าน โอมชิดมหาชิด โอมปิดมหาปิด สิทธิสวาหับ นะปิดตา โมปิดใจ พุทปิดปาก ธาปิดหู ยะหลับนิ่งอยู่ ៕

อิติปาระมิตาติงสาระงับอินทรา อิติสัพพัญญูมาคะตาระงับพรหมา อิติโพธิมะนุปปัตโตระงับมะนุสสา อิติปิโสจะเตนะโมระงับปีศาจ៕

อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปิสัมวะโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทปันทูทัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิสุนุสานุติ៕

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ปะระมังภะคะวา มะอะอุ ภะคะวา นะมะพะทะ จะภะกะสะ ៕


ก๋งจาบ

มนต์มหาระงับ ใช้คู่กับตะกรุดมหาระงับ เสกภาวนาอฐิษฐาน ระงับภัย ระงับความเดือดร้อน ความทุกข์โศกทุกประการ ปกติจะภาวนาแล้วนำตะกรุดไปแขวนกับเสากลางบ้านเพื่อระงับเภทภัยทั้งหลายอันจะเกิดแก่สถานที่นั้นๆ หรือภัยอันจะเกิดแก่คนในครอบครัว

ที่มาของยันต์มหาระงับนั้น สันนิษฐานได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกันคือ “สำนักวัดประดู่ทรงธรรม” ตักสิลาใหญ่แห่งพระเวทย์วิทยาคมในอดีต พระเกจิสายวัดประดู่ทรงธรรมที่เป็นศิษย์ของท่าน อ.จาบ สุวรรณ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรา หลวงพ่อสละ วัดประดู่ฯ

มหาระงับสายก๋งจาบ

อุปเทห์แห่งการใช้ยันต์นั้น ท่านใช้ระงับดับเหตุร้าย ป้องกันโจรผู้ร้ายเข้าบ้าน โดยในอดีตท่านใช้เข้าปล้นตีค่ายเมื่อครั้งสงคราม และยังใช้ระงับคดีความต่างๆ โดยใช้ทำน้ำมนต์ทั้งกินและอาบ ฯลฯ

หลวงพ่อกี๋ ท่านพูดถึงคุณวิเศษของตะกรุดนี้ว่าถ้าตะกรุดอื่นๆ เช่น ตะกรุดมหารูด สามารถคุ้มได้คนเดียว แต่ตะกรุดมหาระงับนั้น คุ้มครองได้ทั้งคันรถ


ศิษย์ก๋งจาบ

โดยในอดีดเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว หลวงพ่อกี๋ ท่านให้บูชาตะกรุดมหาระงับนี้ ดอกละ ๑๐๐ บาท ซึ่งถือว่าแพงมากในสมัยนั้น ยันต์มหาระงับ พิศดารกว่ายันต์อื่นๆก็คือจะมีเคร็ดการขมวดมุมยันต์ที่ใช้พระคาถากันโจรผู้ร้ายและมีพระคาถา “นมัสการอุณาโลม” ที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังมีเกร็ดย่อยในการเสกองค์พระอีกด้วย

ตะกรุดมหาระงับนี้ มีพระคาถากำกับต่างหากเมื่อจะใช้ ในกรณีที่ไปปล้นค่ายศัตรูข้าศึก ซึ่งเป็นพระคาถาเฉพาะของยันต์นี้โดยท่านใช้ยันต์ตรีนิสิงเห ที่มีสูตรเฉพาะของวัดประดู่ฯ ประทับหลัง ขออานุภาพของยันต์มหาระงับนี้ จงได้ระงับดับโทษภัยให้กับเราท่านทั้งหลายด้วยเทอญฯ

ที่มา คาถาครูพักลักจำ แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ