2576.พระคาถาอิติปิโสบัวบาน

พระคาถาอิติปิโสบัวบาน หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ


หลวงพ่อกลั่น-วัดพระญาติ

ตั้งนะโม ๓ จบ

ระลึกถึงพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง

อิติปิโส ภะคะวา มะอะอุ ทุกขัง กุสลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา, อิติปิโส ภะคะวา อุอะมะอุ อะนัตตา ทุกขา อะทุกขา ธัมมา, สะวาสุนามะรูปัง ทุกขัง สะวาสุนามะรูปัง อะนิจจัง สะวาสุนามะรูปัง อะนัตตา อะระหังสัมมา ติวาคะภะโธฯ

เป็นคาถาที่หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ ใช้ทำน้ำมนต์ ใช้ภาวนาในกัมมัฏฐาน เป็นประจำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ ถ้าใครหมั่นภาวนาให้ไม่ขาด ทำจนเป็นกิจวัตร หมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่ว แล้วนำดอกบัวที่ยังไม่บานปักใส่แจกันก็ดี นำมาลอยน้ำก็ดีและภาวนาไปเรื่อยๆ รับรองเลยว่าดอกบัวบาน


หลวงพ่อกลั่น-วัดพระญาติ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ