2575.หลวงพ่อทาให้หลวงพ่อเต๋บิณฑบาตกับเทวดา

มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อเต๋ท่านเคยออกธุดงค์ร่วมกับคณะของหลวงพ่อทา (วัดพะเนียงแตก) และเข้าไปในป่าลึกซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จึงไม่มีผู้มาใส่บาตร


หลวงพ่อทา-วัดพะเนียงแตก

แต่หลวงพ่อทากลับทดสอบลูกศิษย์ของท่าน โดยให้ออกบิณฑบาตกับรุกขเทวดาในป่า แต่ไม่มีภิกษุรูปใดได้อาหารบิณฑบาตเลย นอกจากหลวงพ่อเต๋เท่านั้น


หลวงพ่อเต๋

หลวงพ่อเต๋ คังคสุวัณโณ
วัดอรัญญิการาม (สามง่าม) จ.นครปฐม
Cr.SaRaN WiKi
แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ