2538.ไม้เท้า สัญลักษณ์ศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์

ไม้เท้า สัญลักษณ์ศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์

ไม้เท้า หรือ ไม้ตะพด เป็นเครื่องรางมงคลซึ่งไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่นิยม แม้ชาวจีนยุคโบราณ พวกขุนนางชั้นสูง พระภิกษุจีน นิกายมหายาน ก็ให้ความสำคัญในเรื่องไม้เท้า เรียกว่า ยู่อี่ โดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมหวังดังปรารถนา ทั้งใช้แทนคำอวยพร ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และบังเกิดโชคลาภ

ไม้เท้าหลวงปู่ผาง


จากตำนานชาวสุวรรณภูมิ ปรากฏเรื่องราวของไม้เท้าอยู่มากมาย สิ่งหนึ่งปรากฏอย่างชัดเจน คือ ไม้เท้าพระฤๅษีที่จะมอบไม้เท้าให้ศิษย์สักคน ศิษย์คนนั้นต้องได้รับความไว้วางใจ


ไม้เท้าหน้าเนื้อ


รูปแบบไม้เท้าของคนจีนที่เรียกว่า ยู่อี่ สร้างจากวัสดุหลายชนิด เช่น งาช้าง หยก หิน ไม้ไผ่ และโลหะ ส่วนหัวเป็นรูปทรงแป้นๆ งอๆ คล้ายกับเห็ดหลินจือ ที่เชื่อว่ามีสรรพคุณเป็นอายุวัฒนะ หรือลักษระหนึ่งเป็นลายก้อนเมฆ เครื่องราชเชิดชูของพวกขุนนางในอดีต

ไม้เท้า อ.พีรเดช จันทร์คำ สายเขาอ้อ

ฝ่ายพระสงฆ์เถรวาทของไทยก็มีพระสังฆพิจารณ์ฉัททันต์บรรพต หรือ อาจารย์ทองเฒ่าปรมาจารย์เจ้าสำนักเขาอ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีไม้เท้ากายสิทธิ์คู่กาย เล่ากันว่าสามารถแก้คุณไสยได้อย่างวิเศษสุด ปัจจุบันไม้เท้านี้เก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อ


ไม้เท้า อ.ชุม ไชยคีรี

และอีกรูปหนึ่งคือ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร แห่งวัดโฆสิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไม้เท้าที่ทำจากไม้ไผ่ตัน แต่ไม่ใช่ต้นไผ่ธรรมดา ปรกติต้นไผ่จะขึ้นเป็นลำเดี่ยว ตามข้อแตกกิ่งเล็กๆ และมีใบออกไป แต่ต้นไผ่ลำนี้ถือเป็นของแปลกหายาก ไม่เหมือนต้นไผ่ทั่วไป เป็นต้นไผ่แฝดที่โตคู่กันมา ก่อนที่จะแยกออกมาเป็นสองต้น แบบแขนงไม้ซึ่งถือว่าเป็นของที่หาดูได้ยากมาก และบางคนก็ว่าเป็นของทนสิทธิ์ไปในตัว


ไม้เท้าที่หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม​ เมตตาลงอักขระให้ลูกศิษย์

Cr.Aphimanyu Sirikhan

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ