2498.พระคาถามหาสะท้อน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถามหาสะท้อน ของหลวงพ่อกวย

หลวงพ่อกวยท่านจะเสกลงกำกับวัตถุมงคลของท่าน แต่จะใช้ได้บังเกิดผล ต่อเมื่อ เป็นคนดีมีศีล ๕ เท่านั้น

หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถาบทนี้ได้รับการสอนถ่ายทอดจากพ่อครูผาด ตั้งนะโม ๓ จบ

นะกั้น โมกาง พุทขวางไว้ ธามามิได้ ยะหวนกลับ พระอะระหัง จุติปัด พุทธังปก ธัมมังปิด สังฆังมิด นะอะปัดสะ นะโมปัดวะ พุทธะปัดสะพุทธัง พระอะระหังกันหะ ธัมมัง พระอะระหังกันหะ สังฆัง พระอะระหังกันหะ สัมมาทางไหน สัมไปทางนั้น

หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถาสะท้อนกลับของผู้ส่งของมิดีมาให้เรากลับไปหาเจ้าของ คนที่ส่งมา ท่านให้เสกทำน้ำมนต์ ๓ จบแล้วอาบ พระคาถาบทนี้ จะใช้ได้ต่อเมื่อ มี ศีล ๕ อันบริสุทธิ์ ต้องเป็นคนดีจริงๆ ไม่ไปทำใครเขาก่อน หากไปทำเขาก่อนจะ ใช้ป้องกันไม่ได้ครับ

Cr. เนส์ ชัยนาท

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ