2489.วิธีทำน้ำมนต์ ตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วิธีทำน้ำมนต์ ตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ให้เอาน้ำใส่บาตร แล้วเพ่งจิตสู่ก้นบาตร ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอดีตถึงปัจจุบันทั้งหมด แล้วสวดอิติปิโส ๓ ห้อง ขณะสวดเพ่งจิตสู่ก้นบาตร แล้วอธิฐานว่า ขอกระแสน้ำนี้ จงซาบซ่านไปทั่วสรรพทางกาย กำจัดโรคพยาธิของมนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ให้หายโดยฉับพลัน แล้วสวดอิติปิโส ต่อไปจนจบ อธิฐานตามเดิมอีกครั้ง เอามือวนรอบบาตร ว่า อิติปิโส ๓ ห้องอีก ๑ รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

วิธีเอาวัตถุมงคลทำน้ำมนต์

จัดเครื่องสักการะบูชาเท่าที่หาได้ ไหว้พระ แล้วเอาวัตถุมงคลใส่มือ ตั้งจิตอธิฐานว่า
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลาย สืบๆกันมา มีองค์หลวงปู่ปาน และองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุดตลอดถึงพรหมและเทวดาทั้งหมด และ(ออกชื่อวัตถุมงคลที่อยู่ในมือ เป็นลูกแก้วก็ดี เหรียญทำน้ำมนต์ก็ดี พระพุทธรูปก็ดี ว่าไปตามวัตถุมงคลที่มีอยู่)

ขออาราธนาเชิญมาประชุมในที่นี้ ขอให้พระคุณทั้งหลายที่กล่าวอาราธนามาทั้งหมดนี้ ขอได้โปรดสงเคราะห์ ทำน้ำในบาตรนี้ ขอให้เป็นยาทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคนเจ็บป่วยนั้นกินและทาแล้ว ขอให้รักษา ขอให้คนป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นทันทีทันใด ขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้คุณพระคุณเทพ คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยขจัดปัดเป่าให้หายวันหายคืน

ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมีพระคุณทั้งหลาย จงช่วยโปรดสัตว์ด้วยเถิดฯ แล้วนำวัตถุมงคลนั้นลงแช่ในบาตร หรือในขันน้ำที่เตรียมมานั่งรอสัก ๕ นาที แล้วกราบ ๓ หน เอาน้ำที่อธิฐานนี้ให้คนป่วยดื่มแล้วเอาน้ำลูบศีรษะคนไข้ แขน ตลอดทั่วตัว ใช้พระคาถาพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ กำกับไปด้วยว่า

“นะมะ นะอะ นอกอ นะกะ กอออ นออะ นะอะ กะอัง อุมิ อะมิ มะหิ สุตัง (สุสะ นิติ ลิสะ ลิยัง หรือ สุนะพุทธัง อะสุนะอะ)

แล้วเป่าหัวคนป่วยด้วยพระคาถาขับผีว่า “คัจฉะ ปาปิมะ” ให้คนป่วยกินน้ำมนต์ไปจนกว่าจะหาย

ถ้าเป็นจำพวกผ้ายันต์ก็ทำแบบเดียวกัน บูชาไฟ ไหว้พระอาราธนาเหมือนกัน แต่ให้นำผ้ายันต์โบกเหนือขันน้ำมันต์ ๓ ครั้ง ไม่ต้องแช่น้ำ

ที่มา http://www.pantown.com/board.php
Cr.สมบัติพ่อให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ