2404.คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์

คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์

“สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอดัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาธนะ เจตะโส “

ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการเทอญ”


จ้าคุณนรฯ

“เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดที่หลังวัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2440 เป็นบุตรคนโตของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาชื่อ ภุก จินตยานนท์ เมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ จนจบชั้นประถม (ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมด้วยการสอบได้ที่ 1 ของสนามสอบ

ทั้งนี้การสอบในสนามสอบในสมัยนั้น เป็นการสอบรวมกันหลายๆ โรงเรียน โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน อาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย) โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ สำหรับการเรียนวิชารัฐศาสตร์ของท่าน จบด้วยการสอบไล่ได้ที่ 1 ของชั้นเรียน ภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์


จ้าคุณนรฯ

หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้น ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจำห้องบรรทมในที่สุดด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพานทองที่ พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อปี พ.ศ.2462 (ขณะนั้นท่านอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น)


พระเครื่องเจ้าคุณนรฯ

ต่อมา เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต เจ้าคุณนรฯ ได้อุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่บวช เจ้าคุณนรฯ มีอายุ 28 ปี จากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุขัย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514 สิริอายุได้ 74 ปี พรรษาที่ 46


เจ้าคุณนรฯ มรณะภาพ

ที่มา คาถาครูพักลักจำ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ