2374.ตารุกขปติเจ้าแห่งผี

“ตารุกขปติเทพบุตร” ชาวบ้านเขาเรียกว่า “ปู่หลุบ” หรือ “ปู่ตาหลุบ” หรือ “เจ้าพ่อปู่หลุบ” เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลพวกผีและเปรตที่พ้นจากนรกขึ้นมาแล้ว

เรื่องของ “ตารุกขปติ” ตนนี้นั้น ผู้ข้าฯ พิจารณาแล้วว่า “แต่เมื่อครั้งกัปป์ศาสนาของพระพุทธเจ้าเวสภู ตาแกเป็นคนทุกข์ยากไร้ทำกสิกรรมเลี้ยงชีวิตในเขตวังสะพุง (อ.วังสะพุง จ.เลย) ได้ลูก ๗ คน เป็นชาย ๔ คน เป็นหญิง ๓ คน แต่เมื่อลูกเกิดมาแล้วพ้นจากท้องของแม่แล้วผีก็มาเบียดเบียนจนถึงแก่ความตายเกิดมาแล้วก็ตาย ออกมาแล้วก็ตาย ตายหมดทั้ง ๗ คนมาสุดท้ายผู้เป็นเมียก็ตายไปอีก


หลวงปู่จาม

ตัวคนเฒ่าก็เป็นทุกข์เรื่องลูกตายหนีเสีย เมียตายหนีจาก เพราะพวกผีทั้งหลายโกรธแค้นให้ว่า คนเฒ่าผู้นี้บุกรุกแผ้วถางป่าทำลายบ้านเรือนของพวกตน ลูกเมียของผีพวกนั้นถูกไม้ทับตาย ผีก็มาแก้แค้นคืน

มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแต่ถ้ำต่างๆ ตามละแวกภูเขาแถบนั้นมาบิณฑบาตกับคนเฒ่าคนเฒ่าก็เอาแตงโม แตงไทย แตงอื่นๆ ใส่บาตรถวายพระปัจเจกก์ ทำอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิต ตั้งความหวังปรารถนาว่า“ขอให้ได้เป็นเจ้าผู้ปกครองผีทั้งหลายในโลกนี้ ”

เมื่อตายจากชีวิตนั้นก็สมหวังทันที ได้เป็นหัวหน้าเทพผู้ปกครองดูแลพวกผีทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าผีว่าเปรต หากพ้นจากนรกมาแล้ว ก็ให้ “ตารุกขปติ” ผู้นี้เป็นผู้ดูแลควบคุม มีบัญชีนรกสัตว์ในนรก ท่านพญายม เป็นผู้ดูแล

สวรรค์ ท้าวฐตรถ เป็นผู้ดูแล นาค ท้าววิรูปักข เป็นผู้ดูแล ครุฑ ท้าววิรุฬหก เป็นผู้ดูแล ยักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เป็นผู้ดูแล ปราสาทวิมานของตารุกขตนนี้อยู่ผานกเค้า แต่ที่ทำการของพวกเขาอยู่เขตภูผาม่าน ตารุกขปติเจ้าแห่งผีตนนี้มีเมีย ๒ คน มีลูกสาว ๔ คน เป็นรูปเทวดาพวกผีทั้งหลายในโลกกลัวเกรงเป็นที่สุด

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ