2148.คิดทดสอบครู

คิดทดสอบครู…

“ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ”
ท่านเป็นพระมหาเถระที่วงการพระธุดงคกรรมฐานด้วยกันให้การยอมรับว่า ท่านทรงภูมิจิตภูมิธรรม
ขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ ประเภทปฏิสัมภิทาญาณ และทรงอภิญญา ๖ มีปรจิตตวิชารู้วาระจิตรวดเร็วมาก

เมื่อพระศิษย์เข้าไปกราบพบท่านพระอาจารย์มั่น
ครั้งแรก พระศิษย์บางองค์ก็เชื่อมั่นว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์ แต่ก็มีบางองค์ไม่เชื่อ และนึกประมาทในใจก็มี เรื่องนี้พระศิษย์ผู้เคยได้
อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าความในใจสืบทอดต่อ ๆ กันมา พอเป็นอุบายให้มีการสำรวมกาย วาจา ใจ ในขณะเข้าพบครูบาอาจารย์ ดังเช่นกรณี องค์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

“ขณะที่องค์หลวงปู่พรหมมองเห็นองค์หลวงปู่มั่น
เป็นครั้งแรก ท่านก็นึกประมาทอยู่ในใจว่า
“พระองค์เล็ก ๆ อย่างนี้นะหรือ ที่ผู้คนเขาร่ำลือว่า
เก่งนัก ดูแล้วไม่น่าจะเก่งกาจอะไรเลย” ท่านเพียง
แต่นึกอยู่ในใจของท่านเท่านั้น ครั้นพอสบโอกาส องค์หลวงปู่พรหมก็เข้านมัสการ คำแรกที่องค์
หลวงปู่มั่นท่านกล่าวขึ้น องค์หลวงปู่พรหมถึงกับสะดุ้ง เพราะว่าองค์หลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวทำนอง
ที่ว่า “การด่วนวินิจฉัยความสามารถของคนโดย
มองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นไม่ได้ จะเป็นการตั้ง
สติอยู่ในความประมาท”

คำพูดขององค์หลวงปู่มั่นนี้เองทำความอัศจรรย์
ให้เกิดขึ้น บังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะต้อง
ให้ความเคารพนับถือ นี้เพียงแต่นึกคิดในใจอยู่เท่านั้น องค์หลวงปู่มั่นก็สามารถทายใจได้ถูกเสียแล้ว องค์หลวงปู่พรหมก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา”

#โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์

“องค์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ”

วัดป่าประสิทธิธรรม
บ.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ