603. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ช่วยสองดวงวิญญาณให้พ้นจากบ่วงกรรม

สื่อฉบับนี้สร้างด้วยจิตอันเป็นกุศล ขออนุโมทนาสาธุแด่สาธุชนทุกท่านที่รับฟัง
ภูมิใจเสนอ พระบูรพาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐาน หลวงปู่มั่นภูริทัตโต
ให้เสียงภาษาไทยโดย ฟ้าทะลายโจร
วันนี้เสนอตอน ช่วยสองดวงวิญญาณให้พ้นจากบ่วงกรรม

“จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป
จิตเต สังกิลิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน นับเป็นสายกรรมฐานที่มีลูกศิษย์มากมาย หลวงปู่มั่นน้อยครั้งที่ท่านจะกล่าวถึง เรื่องภูติผีหรือเทวดา แต่มีเรื่องหนึ่ง ที่ท่านมักจะเล่า เพราะเรื่องนี้มีคติ สอนให้คนไม่ยึดติดในบุญในถาวรวัตถุ ไม่งั้นอาจเป็นเช่นดั่งดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้

มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงปู่มั่น ได้ธุดงค์เข้าไปในป่าลึก ไปพบเจดีย์สร้างยังไม่แล้วเสร็จ ท่านก็เกิดความแปลกใจ ว่าใครหนอมาสร้างเจดีย์ในป่าลึกขนาดนี้ เมื่อท่านพิจารณาว่า ที่นั้นเหมาะแก่การปักกลด ท่านจึงปักกลดลง และ นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น

ตกดึกคืนนั้น ขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ มีสามเณรกับผู้หญิงได้เข้ามาหาท่าน เมื่อท่านพิจารณาแล้ว ก็พบว่าทั้งคู่ไม่ใช่มนุษย์ ท่านจึงใช้ญาณอันแจ่มใส เพื่อดูว่าทั้งสองมีความเป็นมาอย่างไร ก็เลยทราบว่า ทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน หนีภัยสงคราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงที่นี่ ทั้งสองเกิดศรัทธา สร้างเจดีย์ถวายพระพุทธองค์ แต่เจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ทั้งคู่ก็เกิดเจ็บป่วยและตายลงไปเสียก่อน ด้วยจิตที่ตอนนั้นเกิดความกังวล กลัวว่าพระเจดีย์จะไม่แล้วเสร็จ นับเป็นจิตที่เศร้าหมอง ทำให้ทั้งคู่ ต้องเกิดเป็นเปรตมาเฝ้าเจดีย์นั่นเอง

เมื่อหลวงปู่มั่นทราบเรื่องของทั้งคู่แล้ว ท่านจึงเทศน์สอนวิญญาณทั้งคู่ในเรื่องของการปล่อยวาง เมื่อทั้งคู่ได้รับการเทศน์สอนจากหลวงปู่มั่น ทำให้ทั้งคู่เลิกยึดติดในพระเจดีย์ และด้วยอำนาจผลบุญแห่งความศรัทธา การสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า ทำให้ทั้งคู่ได้ไปจุติในสรวงสวรรค์
การทำบุญเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด แต่หากไม่ใช้ปัญญา อาจจะทำให้เกิดอาการลุ่มหลงในบุญ ยึดมั่นถือมั่นในถาวรวัตถุ จะต้องมาทุกข์และทรมาณ เหมือนเช่นดั่งดวงวิญญาณทั้งสองนี้ เป็นต้น

ขอบคุณขอมูลดีๆจาก : ศิษย์สายวัดสะพานสูง
แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ