2487.พระคาถาดับโลก

พระคาถาดับโลก

พระคาถาดับโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระคาถาพุทธทำนาย เป็นคาถาที่สำคัญบทหนึ่ง ในสมัยก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆ (ส่วนใหญ่เป็นสายอีสาน) จะได้พระคาถานี้กันเพียงรูปละท่อน 2 ท่อน ไม่เคยมีผู้ใดได้ครบทั้งบทมาก่อน
หลวงปู่โง่น เคยทำนายว่า ต่อไปจะมีพระผู้มากด้วยบุญญาบารมีสามารถได้พระคาถานี้ครบทั้งบท ซึ่งต่อมาปรากฏว่าพระผู้นั้นคือ หลวงปู่คำพันธ์ นั่นเอง
สำหรับอานิสงส์ของพระคาถาบทนี้ มีมากมาย โดยเฉพาะไว้ดับความเร่าร้อนจากภัยต่างๆ

พุทธทำนาย (คาถาดับโลก)
(คำอธิษฐานพร ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

สุสุสุ ละละละ ทาทาทา โออัสสะ
อะอะอะ โสโสโส โนโนโน
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
มะอะอุ อุอะมะ
นะมะสัจจัง มะราตะมะมะ ระสะมะยัง
หิริโอตัปปะ สัมปันนา
สุกกะธัมมะ สะมาหิตา สันโต
สัปปุริสสา โลเก เทวะธัมมาติ วุจะเรติ
มาระสัจจัง มาระสัจจัง มารัตตะนัง
มาระสุทธัง มาระเตชัง มาระสิทธิกัมมัง
ทิตะทิรา มันทะโส กะสิลา กะละลาสติ
โสจะถิโห กะนะตะเน
พุทธะเย จะมังมาติโธ ทานะโส ปัตตะโส
สัถถาคารังโช โสอะจะนัง ตะโตกันนัง
เถริยะมาเห มะระทะตา มาระกะตะเล
ระวะชาตา ปุระปุรา

เอาไว้ดับทุกข์ ดับร้อน ดับโศก ดับโรค ดับภัย ดับโลภะ ดับโทสะ ดับโมหะ ดับริษยา ดับความเร่าร้อนให้สงบเย็นเป็นสุข

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ