2464.พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร อัฐิเป็นพระธาตุ พระอรหันต์แห่งทุ่งใหญ่นเรศวร

เรื่อง “พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร อัฐิเป็นพระธาตุ พระอรหันต์แห่งทุ่งใหญ่นเรศวร”

(โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
(วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙)
(วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้กล่าวถึงพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ว่า

“ครั้นเวลาถามไปๆ ไม่พ้นท่านมีครูมีอาจารย์ มายังไงต่อยังไงท่านถึงไปอยู่นู้น ท่านได้รับการอบรมจากใคร บทเวลาสรุปลงแล้วเทปหลวงตามหาบัวเต็มอยู่ในนั้นว่างั้น แน่ะอย่างนั้นนะ มันก็ไปอย่างนั้นจนได้

ท่านฟังเทปอาจารย์มหาบัวตลอดเลย ก็อย่างนั้นแหละ เวลาจิตท่านฟุ้งซ่าน นั่นฟังซิ เวลาจิตท่านฟุ้งซ่าน ท่านสั่งให้พระมามัดแขนมัดขาท่านไว้สามวันสามคืน แล้วเป็นยังไงต่อไป (ท่านก็ภาวนาของท่านเรื่อยไป) เอ้อ ท่านก็ภาวนาเรื่อย มัดแขนมัดขาไว้เลยภาวนาเรื่อย เห็นไหมล่ะ วิธีไหนก็ตามเถอะถ้าวิธี “กิเลสจะพัง” ล่ะ เอาเลย เข้าใจไหม มัดแข้งมัดขาอะไรได้ เอ้า ถ้ากิเลสจะพังฟัดลงไปเลย นี่ละวิธีการสู้ น่าฟังอยู่นะท่านพูด จิตท่านฟุ้งซ่านวุ่นวายเลยให้พระมามัดขามัดแขนอะไรไว้

ท่านภาวนาว่างั้น น่าฟังอยู่นะภาวนา พวกนี้มีใครมัดขามัดแขนไว้มั่ง มันมัดติดหมอนนั่นน้าพวกนี้ นี่ล่ะวิธีการภาวนาเป็นอย่างนั้น นี่อัฐิท่านกลายเป็น “พระธาตุ” แล้วเป็นพระธาตุหลายแบบอยู่นะ (เขาถ่ายรูปมาตอนเผาศพท่าน) เอ้อ นี่เผาศพท่าน นี่เป็นพระธาตุ คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ พูดตามหลักธรรมชาติออกจากหลักธรรมชาติเลย เวลาจิตท่านจิตเรามีกิเลสเต็มตัวนี้ ธาตุขันธ์มันก็เหมือนๆ กัน นี้จิตของพระอรหันต์ท่านพอจิตบริสุทธิ์แล้ว ความบริสุทธิ์และอานุภาพแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนั้นจะกระจายออกฟอกๆ ฟอกธาตุฟอกขันธ์โดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับ

กระแสแห่งความบริสุทธิ์หรือความสว่างของความบริสุทธิ์แห่งใจนั้น จะฟอกออกมากระจายออกมา เหมือนเราซักฟอกของสกปรก เป็นหลักธรรมชาติ ทีนี้เวลาท่านเข้านั่งภาวนานี้ด้วยแล้วอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์ พอจิตเข้าข้างในนี้จะเป็นอยู่ข้างในนี้ฟอกเต็มเหนี่ยวเลย อยู่ธรรมดานี้ก็ฟอก ฟอกโดยหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้นร่างกายของท่านในสายตาของธรรมท่านที่มีอยู่ในใจ ใจของท่านกับร่างกายนี้จะส่องถึงกันสว่างจ้า เลยกลายเป็นเรื่องว่าร่างกายนี้กลายเป็นทองคำไป

ในสายตาของธรรมในหัวใจของท่านเอง เป็นอย่างนั้น แต่คนอื่นใครๆ ดูแล้วก็เป็นธรรมดาๆ แต่ใจท่านดูธาตุขันธ์ของท่านเป็นรัศมีวิ่งถึงกัน ร่างกายนี้เป็นเหมือนทองทั้งแท่งไปเลย สว่างไปตามๆ กันหมด นี่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์ดูธาตุขันธ์ของตัวเอง มันซักมันฟอกของตัวเองเป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นเวลาท่านล่วงลับไปแล้วปั๊บนี่จึงกลายเป็นพระธาตุ แต่ก็ยังมีข้อแม้ข้อหนึ่งอยู่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของท่านด้วยมีด้วยนะ ถ้าสมมุติว่าท่านอธิษฐานให้อัฐิของท่านเป็นยังไงๆ หรือจะไม่ให้เป็นพระธาตุนี้ก็อาจเป็นไปได้อย่างนั้น อาจไม่เป็นพระธาตุ แต่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดให้เห็นแปลกๆ อยู่นั้นแหละ

เรื่องจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่ใช่ธรรมดา กับธาตุขันธ์ของท่าน ท่านไม่ถามใครท่านเข้าใจ เข้าใจโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนั่นแหละ แต่เราๆ ท่านๆ ธรรมดาดูไม่ออก ตั้งแต่วันท่านสิ้นแล้ว จิตของท่านที่บริสุทธิ์นี้จะซักฟอกธาตุขันธ์โดยหลักธรรมชาติ เป็นเองซักฟอกเอง และยิ่งเวลาท่านเข้าสมาธิภาวนานี้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เวลาท่านเข้าสมาธิภาวนาจิตเข้าข้างใน ไม่ได้ออกไปข้างนอกธรรมดาๆ เข้าอยู่ข้างในหมดก็ซักฟอกออกมา เป็นอย่างนั้นล่ะ”

Cr.Opas Westly

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ