2447.หลวงพ่อด่วน วัดบางนอน สังขารเผาไม่ไหม้


 #พ่อท่านด่วน หรือ #หลวงพ่อด่วน ถามวโร วัดบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เกจิอาจารย์ผู้สร้างปาฏิหาริย์ในพิธีฌาปนกิจเผาร่างไฟไม่ไหม้ หลังจากที่ท่านได้ถึงแก่มรณะภาพ ดั่งวาจาที่ท่านเคยกล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร…


#กูตายแล้วค่อยดัง
#ถ้ากูเป็นอะไรไปอย่าเผากู กูร้อน ถ้าใครไม่เชื่อแล้วจะได้เห็นเอง”
#อมตะวาจา ของสุดยอดเกจิอาจารย์ทรงอภิญาแห่งระนอง พระเกจิอาจารย์ผู้สร้างปาฎิหารย์สรีระไม่เน่าเปื่อยแม้แต่ไฟไม่สามรถทำอะไรได้พระอริยสงฆ์ผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ เพื่อระลึกถึงบุญบารมีคุณงามความดีของพระเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ แม้ท่านจะล่ะสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดี บารมีธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงปรากฏเป็นอมตะ ยังคงเป็นขวัญ เป็นกำลังใจ เป็นที่พึ่งทั้งของลูกหลาน ตลอดจนผู้ที่ได้ทราบกิตติศัพท์และนับถือทั่วไปไม่เสื่อมคลาย

ที่มา จดหมายเหตุพระเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ