2423.เคล็ดคาถาพระสีวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

หนึ่งในพระคาถาแห่งโชคลาภที่ทุกท่านควรจะได้สวด เพราะมาจากหลวงพ่อกวย เกจิอาจารย์ที่ได้รับการเคารพเป็นอย่างสูง และมีคนมากมายที่สวดเป็นประจำ แบบถูกวิธีได้พบโชคลาภใหญ่ ค้าขายรุ่งเรืองทันตาเห็น

แต่เคล็ดศักดิ์สิทธิ์นั้น คนที่สวดต้องรักษาศีล 5 และเป็นผู้ให้ทานอย่างสม่ำเสมอ ก่อนสวดต้องสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล ภาวนา

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อโมทนาพระคุณความดีพระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ และหลวงพ่อกวย

ขอเมตตาหลวงพ่อกวย ถอดพระคาถาสิวลี เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

คาถาบูชาพระสีวลี ฉบับหลวงพ่อกวย
(คัดจากลายมือหลวงพ่อกวย)

“สีวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโตมะนุสโสเทวะตาอินโท พรมมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะ สักกาเรอาเนนติ นิจจัง สิวลิดเถรัสสะลาโภจะสักกาโรโห ติ สิวลีมหาเถรันจะปูชะกัสสะ สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะ สักกาโรโหติ เถรัสสะ อานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา เอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุสัพพะทาฯ”

เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ : หลังจากการสร้างบุญทุกครั้งต้องอุทิศบุญไปให้พระสิวลี หลวงพ่อกวย เมื่อกล่าวคำอาราธนาขอลาภสักการะตามความปรารถนาจบแล้ว จึงสวดคาถาพระสิวลีต่อไป ให้ได้วันละ 3 ครั้ง 7 ครั้ง จะเกิดโชคลาภตามความปรารถนาทุกประการว่าดังนี้

“สีวะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
สีวะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
อะหังวันทามิ ตังสะทา สีวลีเถรัสสะ เอตังคุณัง สวัสดิภาลัง ภะวันตุเม”

พระคาถาบูชาทั้ง 2 บท คอยบูชาสวดประจำเป็นกิจวัตร ประจำวันอยู่ จะเกิดลาภสักการะ ซื้อง่ายขายคล่อง ต่อไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี และจะมีโชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันหรือจะสวดแบบย่อ

“ สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต”
สวด 9 จบหรือสวดเป็นองค์ภาวนาทั้งวันค้าขายและโชคลาภดีมาก

ใครสวดแบบสม่ำเสมอและทำได้ตามที่บอกไว้จะเห็นผลเร็วมาก
ซึ่งการสวดมนต์ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง

ใครอยากรู้ต้องลองด้วยตนเองเป็น ปัตจัตตัง
ทำเองรู้เองเท่านั้น

Cr. praybook9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ