2318.ภาพที่น่ารักน่าศรัทธาอย่างยากจะพบเห็นที่ใด

#ภาพที่น่ารักน่าศรัทธาอย่างยากจะพบเห็นที่ใด

..ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระอริยเจ้าซึ่ง“สังวรในญาณ”อย่างเคร่งขรึมเกือบตลอดเวลา

สมเด็จฯทรงใช้ “ภาษามือ” กับเด็กที่พิการทางการได้ยิน เพื่อแสดงความรักความเมตตาต่อเด็กๆ
เมื่อครั้งที่สมเด็จฯทรงเยี่ยม“โรงเรียนเด็กหูหนวก”

Cr.New’Anon Saardrat
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ