2301.”นิพพานไม่ได้สูญ”

“นิพพานไม่ได้สูญ”

“นิพพานไม่ได้สูญ ไม่ได้อยู่ตามที่โลกคาดคะเนหรือเดากัน ทำจริงจะได้เห็นของจริง รู้จริง และจะเห็นนิพพานเอง เห็นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์เอง และหายสงสัยโดยประการทั้งปวง”

เพิ่มเติม:

เวลาหลวงปู่ชอบท่านติดขัดในการภาวนา ท่านพระอาจารย์มั่นจะเมตตามาแสดงธรรมสอนท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ ไม่เลือกสถานที่ว่าจะเป็นเวลาที่ท่านอยู่ในถ้ำ หรืออยู่กลางป่า หรืออยู่บนเขา และไม่เลือกว่าจะเป็นเมืองใด ประเทศใด ไทย หรือลาว หรือพม่า

บางทีท่านพระอาจารย์มั่นก็จะเหาะลอยมาทางอากาศ แต่บางทีก็จะเดินมาอย่างธรรมดา หรือปรากฎร่างขึ้นในทันที

เมื่อท่านเมตตาสั่งสอนจบลง หลวงปู่ชอบก็จะก้มลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุด และเต็มตื้นด้วยความรู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอย่างล้นฟ้าล้นดิน ไม่เคยทอดทิ้งศิษย์ คอยดูแลห่วงใย คอยสอดส่องให้ความรู้แก่ศิษย์ตลอดเวลา (ถึงแม้ในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ชอบก็รับว่า ท่านพระอาจารย์มั่นยังคงมาเยี่ยมท่านอยู่)

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย
Cr.SaRaN WiKi
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ