2272.หลวงปู่ตื้อฯ สั่งไว้ก่อนมรณภาพ

‘อย่าเอาศพไว้นาน พวกมึงจะขายกระดูกกูกิน แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเอิกเกริก’ หลวงปู่ตื้อฯ สั่งไว้ก่อนมรณภาพ

》ก่อนที่หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม จะมรณภาพนั้น ท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สำคัญในวงกรรมฐานทั้งหลาย จะสั่งให้ลูกศิษย์รีบจัดงานศพ ห้ามเก็บศพไว้นาน ให้จัดงานอย่างประหยัด ไม่เอิกเกริก โดยหลวงปู่ตื้อท่านสั่งไว้ว่า “อย่าเอาศพไว้นาน พวกมึงจะขายกระดูกกูกิน แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเอิกเกริก”


แต่มีลูกศิษย์บางกลุ่มขอไว้ การถวายเพลิงศพของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม จึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทางวัดมีเวลาเตรียมงาน ๗ เดือนเศษ
สถานที่ถวายเพลิงศพหลวงปู่ บริเวณต้นโพธิ์ฟากโบสถ์ วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

ในการจัดเตรียมงานถวายเพลิงศพ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระมหาเถระองค์สำคัญองค์หนึ่ง ถือเป็นงานสำคัญยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของวงพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ตลอดจนของจังหวัดนครพนม และของประเทศไทยในขณะนั้น จะต้องตระเตรียมงานล่วงหน้า มีกองอำนวยการ และแผนกรับผิดชอบงานต่างๆ เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผ้าขาว และศรัทธาประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไกลมาจากจตุรทิศหลั่งไหลมาร่วมงาน เช่น จะต้องเตรียมสร้างเมรุ กุฏิที่พักช่วคราว แคร่ โรงทาน ที่จอดรถ ฯลฯ

การถวายเพลิงศพหลวงปู่ตื้อ เป็นแบบพระธุดงคกรรมฐาน กล่าวคือ เรียบง่าย ประหยัด ไม่หรูหรา ไม่มีมหรสพ ไม่ให้เก็บศพไว้นาน และไม่ให้จัดงานเอิกเกริก ในงานมีแต่งานแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ถวายตลอดงานบำเพ็ญกุศล และไม่มีการสวดกุสลาธมฺมา ตามที่หลวงปู่ตื้อท่านสั่งไว้

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพระมหาเถร พ่อแม่ครูอาจารย์องค์สำคัญ เพื่อนสหธรรมิก พระธุดงคกรรมฐานรุ่นลูกหลาน ตลอดจนสามเณร แม่ชี ผ้าขาว และบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ จากทั้งใกล้และไกลเดินทางมาร่วมงานสำคัญในครั้งนี้กันอย่างคับคั่งหนาแน่นเบียดเสียดกัน เพื่อแสดงความเคารพ ความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย จนวัดป่าอรัญญวิเวกสถานที่ประชุมเพลิงศพที่กว้างขวางดูคับแคบไปถนัดใจ


สภาพเมรุเผาศพหลวงปู่ตื้อ ก็สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย สมกับเมรุของพระธุดงคกรรมฐาน โดยมีการก่อเนินดิน และมีการจัดสร้างเมรุชั่วคราวทรงมณฑป เป็นที่ถวายเพลิง
ในงานประชุมเพลิงครั้งนี้ พระครูสถิตย์ธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม) วัดป่าบ้านจิก จังหวัดอุดรธานี ท่านได้เมตตารับเป็นองค์ประธานจัดงานถวายเพลิงศพหลวงปู่ตื้ออย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรี งานเป็นไปอย่างราบรื่นดีงาม

และเป็นไปตามธรรมเนียมการถวายเพลิงของพระธุดงคกรรมฐาน ก่อนการประชุมเพลิงจะมีการแสดงธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สำคัญ โดยในงานนี้ทางวัดได้กราบอารธนานิมนต์ องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

หมายเหตุ – หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เกิดเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๑ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๐๙.๐๕ น.สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี มหานิกาย ๑๙ พรรษา ธรรมยุติกนิกาย ๔๖ พรรษา รวมทั้งสองนิกายได้ ๖๕ พรรษา

***ขออนุโมทนา ขอขอบคุณเจ้าของภาพและข้อความ ขออนุญาตเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มีความศรัทธา ข้อความข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่ง จากหนังสือ “ประวัติ ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม” มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หน้า ๒๗๘ – ๒๗๙ สาธุๆๆ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ