2030.หลวงพ่อปานจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ รองจาก พระศรีอาริย์

หลวงพ่อปานจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่
๓ รองจาก พระศรีอาริย์

ลูกศิษย์ : “หลวงพ่อเจ้าคะ หลวงปู่ปานมีพระ
ธาตุไหมคะ..?”

หลวงพ่อ: “ไม่มี มีแต่กระดูก”

ลูกศิษย์ : “กระดูกของท่านเก็บไว้ที่ไหนคะ..?”

หลวงพ่อ : “เก็บไว้ที่วัดน่ะสิ เอามาได้รึ
ทำไมต้องไหว้กระดูกล่ะ ไหว้รูปท่านก็ถึง
นึกถึงตัวท่านนะ ท่านเป็นเทวดาอยู่ ชั้นดุสิต”

ลูกศิษย์ : “เจ้าค่ะ”

หลวงพ่อ : “รอที่จะลงมาบรรลุอภิเษกสัมมาสัม
โพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ รองจาก
พระศรีอาริย์”

ลูกศิษย์ : “อย่างนั้นพระองค์เดียวกันใช่ไหมเจ้
าคะ หลวงปู่ที่เป็นช้าง..?”

หลวงพ่อ : “ไม่ๆ หลวงปู่ปานเป็นพระเจ้าปเสนทิโกศล”

ลูกศิษย์ : “พระเจ้าปเสนทิโกศล”

หลวงพ่อ : “เมืองนี้ชื่อ ปเสนทิโกศล เหมือน
กันหมด เมืองนี้พระราชาชื่อเดียวกันหมด
พระราชินีชื่อ มัลลิกาเทวี เหมือนกันหมด”

จาก รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑๐ หน้าที่ ๕๐๐
ตอบปัญหาโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ