6206. เจดีย์บรรจุอัฐิที่สร้างความแปลกใจบนลานองค์พระปฐมเจดีย์! คือเสือป่าผู้ตายต่อหน้าพระพักตร์!!

ที่ลานชั้นบนขององค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อขึ้นบันไดใหญ่หน้าองค์พระไปแล้ว ด้านซ้ายมือจะพบเจดีย์บรรจุอัฐิองค์หนึ่ง มีป้ายทองเหลืองสวยงามติดไว้หน้าเจดีย์ บอกให้รู้ว่าผู้ที่ถูกบรรจุอัฐิอยู่ในเจดีย์นี้คือ พลเสือป่าเชื้อ (บุตรนายกล่ำ บ้านเชียงราก)

พลเสือป่าเชื้อเป็นใคร จึงได้ถูกนำอัฐิมาบรรจุไว้บนลานพระปฐมเจดีย์เช่นนี้ นั่นก็คือความแปลกใจของผู้คนที่พบเห็น และหยุดดูป้ายด้วยความสงสัย

เป็นที่ทราบกันว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเป็นหน่วยอาสาสมัคร ฝึกพลเรือนให้นิยมและมีความรู้ทางการทหาร เพื่อช่วยเป็นกำลังป้องกันชาติในเวลาจำเป็น และมีการซ้อมใหญ่ประจำปี เรียกว่าการประลองยุทธ แบ่งเสือป่าออกเป็นฝ่ายขาวและฝ่ายแดง ชิงยึดที่มั่นกันอย่างจริงๆจังๆ

ในการประลองยุทธประจำปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม จนในคืนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นั้น ได้กำหนดให้ฝ่ายขาวยึดเกาะกลางน้ำทางด้านหลังของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีสะพาน ๒ สะพานข้ามไปเกาะ แต่สมมติให้ฝ่ายขาวระเบิดสะพานทิ้งแล้ว ฝ่ายแดงจะออกเดินทางมาจากองค์พระประโทนในเวลา ๒๐.๐๐ น. เพื่อหาทางเข้าโจมตี

เมื่อฝ่ายแดงเดินทางมาถึงองค์พระปฐมก็พบกับพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งถามถึงแผนการรบ พระยานเรนทรราชา (ม.ล.อุรา คเนจร) แม่ทัพฝ่ายแดงจึงกราบทูลว่า จะแบ่งกำลังกองม้าหลวงรักษาพระองค์ออกเป็น ๓ กอง แล้วว่ายน้ำข้ามไปโดยใช้ดาบเป็นอาวุธ เพราะระยะกระชั้นชิดถ้าใช้อาวุธปืน ถึงเป็นลูกซ้อมยิงโดนเข้าก็จะเจ็บ ข้าศึกคงคาดไม่ถึงว่าจะบุกด้วยวิธีนี้

เมื่อทรงทราบแผนการจากฝ่ายโจมตีแล้ว จึงรับสั่งให้นำเครื่องเสวยไปจัดที่ศาลาบนเกาะ เพื่อทอดพระเนตรโดยใกล้ชิด

ฝ่ายแดงเดินทางมาถึงเมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. จึงกระจายกำลังกันออกคืบคลานไปสู่ริมสระ นายหมวดโท หลวงปราบพลแสน (ม.ล.พงศ์พันธ์ อิศรเสนา) เป็นผู้บังคับหมวด สั่งให้ปลดปืนสั้นกองไว้แล้วนำกำลังลงน้ำว่ายข้ามไปโดยมีดาบเป็นอาวุธ

ฝ่ายขาวรู้ตัวเมื่อฝ่ายแดงเข้าไปเกือบถึงเกาะห่างประมาณ ๑ วา จึงระดมยิงลงมา โดยกระสุนซ้อมยิงในระยะเผาขน ฝ่ายแดงก็รุกขึ้นเกาะไม่ไหว ต้องถอยกลับข้ามมายังฝั่งเดิม

คืนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นั้นยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว น้ำในสระพระราชวังสนามจันทร์ตอนใกล้เที่ยงคืนคงเย็นยะเยือก พลเสือป่าเชื้อเกิดเป็นตะคริว ทำท่าจะจมน้ำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯทอดพระเนตรเห็นจึงรับสั่งให้เอาเรือออกไปช่วย แต่ก็ไม่ทัน เสือป่าเชื้อจมน้ำหายไป ตรงนั้นอยู่ในช่วงลึกพอดี งมหาตอนแรกพบแต่ผ้าพันแข้ง แล้วก็พบดาบ ต่อมาจึงพบตัว นายหมวดพระทิพจักษุศาสตร์ (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์สุขาภิบาลกองเสนาหลวง กับแพทย์สุขาภิบาลอีกหลายคนเข้าช่วยแก้ไข แต่ก็ไม่ฟื้น เพราะจมไปนานถึง ๔๐ นาทีกว่าจะงมขึ้นมาได้ การซ้อมรบเลยปิดฉากลงทันที ทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง โปรดเกล้าฯให้จัดการศพเป็นศพหลวง

เสือป่าเชื้อ เป็นสารถีสำรองของกรมพระอัครราช และเป็นสมาชิกเสือป่ากองม้าหลวงรักษาพระองค์

วันรุ่งขึ้นได้นำศพไปตั้งที่วัดเสน่หา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คลุมหีบศพด้วยแพรแถบสีน้ำเงินหม่น ซึ่งเป็นสีเครื่องหมายของกองเสือป่าม้าหลวง และให้ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์เชิญมาลาหลวงวางบนหลังหีบ

หลังเสร็จจากการซ้อมรบและพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำอัฐิของเสือป่าเชื้อมาบรรจุไว้ที่เจดีย์บนลานพระปฐมเจดีย์ โดยมีพระราชนิพนธ์จารึกไว้ในแผ่นทองเหลืองว่า

แผ่นโลหะนี้
เพื่อนเสือป่าในกองเสนาหลวงรักษาพระองค์
กับผู้แทนสมาชิกกองเสนาหลวงหัวเมือง
ได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์แห่งพลเสือป่าเชื้อ
(บุตรนายกล่ำ บ้านเชียงราก)

สมาชิกกองเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ผู้ได้เสียชีพลงในขณะทำการในหน้าที่เสือป่า คือได้จมน้ำลงในคูพระราชวังสนามจันทร์ ขณะเมื่อซ้อมรบในเวลากลางคืนวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ นับว่าเป็นตัวอย่างแห่งผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตั้งใจฝึกหัดไว้ให้สมควรเป็นผู้รักษาชาติ ศาสนา เป็นตัวอย่างแก่เสือป่าและนักรบไทย

คนเรากำเนิดแล้วจำตาย พ่อเอย
ควรแต่จะมุ่งหมายตายชอบ
ตายอย่างลูกผู้ชายนักรบ นั่นฤา
ขึ้นชื่อฤาเกียรติรอบโลกล้วนสรรเสริญฯ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่นครปฐม ๒ แห่ง พร้อมทั้งทรงพระราชนิพนธ์จารึกลงบนแผ่นทองเหลืองประกอบไว้ด้วย คืออนุสาวรีย์ของ ย่าเหล สุนัขตัวโปรด ในพระราชวังสนามจันทร์แห่งหนึ่ง กับเจดีย์พลเสือป่าเชื้อบนลานพระปฐมเจดีย์แห่งนี้

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : Manager
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ