2618.ท้าวคําสิงห์ นิมนต์หลวงปู่ลี มาสร้างวัดภูผาแดง

ท้าวคําสิงห์ นิมนต์มาสร้างภูผาแดง

ท้าวคําสิงห์ เทพสัมมาทิฐิ สถิต ณ หน้าผาแห่งภูผาแดง ได้ติดตามอาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ลี ให้มาอยู่ตั้งสํานัก

ด้วยว่ามงคลสถานแห่งนี้ เป็นเมืองเก่าเคยเจริญรุ่งเรืองแต่โบราณกาล มีเทพ ครุฑ นาคา สัตว์จัตุบททวิบาท อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ยังขาดที่พึ่ง คือการได้ยินได้ฟังเทศนาธรรม ทางโสตทิพย์จากดวงจิตของท่านผู้บริสุทธิ์

หลวงปู่ลี ท่านเล่าว่า ท้าวคําสิงห์ ภุมมเทวดาที่ภูผาแดง เขามานิมนต์เราให้อยู่ เขาว่า

“พระคุณเจ้า ! พวกข้าขออาราธนาพระคุณเจ้าไปอยู่ผาแดง เพื่อให้พวกข้าพเจ้าได้อาศัยใบบุญและอรรถธรรม เพื่อสร้างเสริมวาสนาบารมีบ้าง”

หลวงปู่ลี กุสลธโรวัดภูผาแดง จ.อุดรธานี

Cr.SaRaN WiKi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ