3794. เส้นทางมาเฟีย ตอนที่ 53 ใจประสานมือ (สุริยัน ศักดิ์ไธสง)

เส้นทางมาเฟีย ตอนที่ 53 ใจประสานมือ (สุริยัน ศักดิ์ไธสง) บัดนี้เรา ๕ ชีวิต อันมี มหาเหน่ แอ๊ดเสือเผ่น อนันต์ยืนยง รุ่งรัชนี และผม พร้อมนักบู๊ที่ได้รับนิรโทษกรรมลงจากขังเดี่ยวก็ตกงานกันทั่วหน้า ดังนั้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจึงถือโอกาสสอบถามความเห็นนักบู๊จำนวน ๑๐๐ ชีวิตว่าหากพี่ลอขอให้ช่วยกันพัฒนาแดนเกษตรจะมีความเห็นประการใด ผลการการสุ่มความคิดเห็นทั้งหมดล้วนบอกคล้ายๆ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ