6263. สำรวจดูตัวเอง..ถ้ายังไม่มี รีบทำ ” ๙ นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก “โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ละโลภ โกรธ หลง..ชีวิตดีขึ้นเร็ววันแน่นอน..

๙ นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะมีลักษณะดังนี้ จิตของผู้มีบุญ ๑. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ