2525. “แสงประหลาดที่พระธาตุพนม”

“แสงประหลาดที่พระธาตุพนม” บันทึกของพระครูพิบูลธรรมภาณ ได้พูดถึงคณะของท่านพระอาจารย์เสาร์ ว่า “ท่านพระอาจารย์เสาร์ ปกติวิสัยท่านชอบกุฏินํ้า ถ้ามีสระท่านจะให้ทํายื่นไปในสระนํ้า แล้วทําสะพานเข้าไป ถ้าริมนํ้าท่านจะให้ทําใกล้นํ้าที่สุด อยู่ที่พระธาตุพนมก็เหมือนกัน ตรงบริเวณพระธาตุพนมมีสระนํ้าอยู่สระหนึ่ง นํ้าใสมาก มีดอกบัวบานสะพรั่งและจอกแหนท่านพระอาจารย์เสาร์ จึงให้ทํากุฏินํ้าให้ท่าน ส่วนท่านพระอาจารย์มั่น และท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร ทําที่พักกุฏิริมรอบพระธาตุพนม” (พ.ศ. 2443) “นับแต่วันแรกของการอธิษฐานเข้าพรรษา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ