6332.เพราะนกกระทุงข้ามน้ำ พระยาสระบุรีจึงเสียหัว สงครามเก้าทัพ

เพราะนกกระทุงข้ามน้ำ พระยาสระบุรีจึงเสียหัว เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ได้รับชัยชนะที่เมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีในคราวสงครามเก้าทัพนั้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดให้พระยาเทพสุดาวดี เจ้ากรม ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ถือท้องตรารับสั่ง ขึ้นไปถึงกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) นั้นได้ชัยชนะต่อข้าศึกแล้ว ถ้าแม้นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทำราชการสงครามทางฝ่ายหัวเมืองเหนือไม่สำเร็จ “พระเศียรก็จะมิได้คงอยู่กับพระกายเป็นแท้”

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ