2079.ประวัติพระครูรัตนรังษี หลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่นอก

พระครูรัตนรังษี หลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่นอกท่านเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในพระธรรมวินัยในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตได้รับการเคารพนับถือทั่วประเทศตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช(แพ)สมเด็จพระราชาคณะและคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งและในประวัติศาสตร์ท่านคือหนึ่งในพระอาจารย์ของเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งท่านยังเป็นที่พึ่งของสาธุชนทั้งใกล้ไกล สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฎสืบไป ทางแอดมินทุกท่านยินดีให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแก่สมาชิกและสาธารณชน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ #ประวัติพระครูรัตนรังษี #หลวงปู่พุ่ม #วัดไทรบางโคล่ และ #วัดบางโคล่นอก #ประวัติหลวงปู่พุ่มพระครูรัตนรังษี หลวงปู่พุ่มเกิดในปี พ.ศ.๒๔๐๐ ณ ข้างวัดสนามแดง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ