2404.คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์

คาถาสำเร็จสมปรารถนา เจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ “สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอดัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาธนะ เจตะโส “ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการเทอญ” “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก

Read more

2581.”ช่วยคนขับแท็กซี่”

“ช่วยคนขับแท็กซี่” ชายขับแท็กซี่ ฐานะยากจนผู้หนึ่งเผลอขับรถฝ่าไฟแดง จนถูกตํารวจจับ แต่ตํารวจกลับเห็นว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งโดยสารมา จึงได้ปล่อยชายผู้นั้นไป ชายผู้นั้นเองก็มองเห็นรูปร่างลักษณะของพระภิกษุรูปดังกล่าวอยู่ครู่หนึ่งด้วยเขาประหลาดใจมาก จึงได้ค้นภาพพระภิกษุซึ่งตนตัดจากหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ มาไว้บูชาที่กระจกหน้ารถ ปรากฏว่าพระภิกษุรูปนั้น ก็คือพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต นั่นเอง เมื่อชายขับแท็กซี่มากราบท่านที่วัด ท่านก็ได้ให้โอวาทว่า “ให้ขับรถด้วยความไม่ประมาท” เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ Cr.SaRaN WiKi

Read more

2530. “จิตตานุภาพ” และการใช้งานเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน

“จิตตานุภาพ” จิตตานุภาพ คืออานุภาพของจิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตตานุภาพบังคับตนเอง จิตตานุภาพบังคับผู้อื่น จิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม ๑.จิตตานุภาพบังคับตนเอง “ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ” เหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าจะบังคับผู้อื่นให้ดีได้ จิตตานุภาพบังคับตนเองมี ๗ ประการบังคับความหลับและความตื่นการหัดนอนให้หลับสนิทเป็นกำลังสำคัญยิ่งนัก

Read more

2640.วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ

วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (รวมทั้งท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)แล้วอธิษฐาน ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้-พระเมตตา-พระมหาเสน่ห์-พระมหานิยม -พระอุดมลาภ-พระมหาลาภ-พระมหาอุด-พระอยู่ยงคงกระพันชาตรี -พระแคล้วคลาดอุปัทวันตราย-พระหายตัว ( ศํตรูมองไม่เห็นตัว , นิพพาน )

Read more

2594.จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง

คำสอน เจ้าคุณนรฯ “จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเองจงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเองจงพิจารณาตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในตนเองสำคัญมากกว่าที่พึ่งภายนอก ซึ่งมาจากคนอื่นถึงคนอื่นจะช่วยได้ ก็ช่วยได้เฉพาะเพราะตนเองต้องช่วยตนเองก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น ฉะนั้น จงพึ่งตัวเองจงเป็นแสงสว่างนำตัวเอง อย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกทุกคนต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ดี ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ มิตรสหายผู้มีไมตรีจิตสนิทสนมรักใคร่ ก็เพียงแต่เป็นผู้เอาใจช่วยเป็นกำลังใจ เป็นเครื่องกระตุ้นบำรุงขวัญเท่านั้น” คำสอน…เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโก ภิกขุ

Read more

2581.“ชีวิตคือการต่อสู้”

“ชีวิตคือการต่อสู้” ธรรมดาชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดทั้งพืชพันธุ์พฤกษาชาติ เป็นอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ ตรงกับคำว่า “ชีวิต คือการต่อสู้” เมื่อต่อสู้ไม่ไหวขณะใด ก็ต้องถึงที่สุดแห่งชีวิต คือ ความตาย เพราะฉะนั้นยังมี “สติ” อยู่ตราบใด ถึงตายก็ตายแต่กาย เช่นกับชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ท่านมีสติไพบูลย์อยู่ทุกขณะจิต ท่านจึงทำอะไรไม่ผิด และถึงซึ่งอมตธรรม

Read more

2513.ในบรรดาพระเครื่องทั้งหมด พระของสมเด็จโต มีพุทธานุภาพสูงที่สุด

พุทธานุภาพของสมเด็จโตฯ “ในบรรดาพระเครื่องทั้งหมด พระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)นับได้ว่า มีพลังสูงที่สุดจากการตรวจสอบพลังในพระเครื่องต่างๆนั้น อาตมาพบว่า พระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์โต มีพุทธานุภาพสูงที่สุดนะ” เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ “การปลุกเสกพระของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตนั้น ใช้ญาณสมาบัติชั้นสูงเสก จะมีการทับซ้อนพลังให้เข้มข้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกตามกาลเวลาที่ผ่านพ้นไป(ยิ่งเก่ายิ่งขลัง) ไม่เหมือนกับการใช้คาถาอาคมเสกแบบโลกียะ ซึ่งอาจที่จะเสื่อมได้ หาผู้สร้างผู้เสกมีอันเป็นไป(เสื่อมจากฌานสมาบัติฝ่ายโลกีย์)” หลวงพ่อกัสสปมุนีวัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง “ตอนที่สมเด็จโตท่านลบผงเพื่อทำพระสมเด็จนั้น

Read more

2480.อภินิหารนั้นหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

อภินิหารนั้นหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น กรณีที่นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ โต้เถียงท่านธมมวิตกโก ในเรื่องอภินิหารนั้น ก็เป็นด้วยนายแพทย์ผู้นี้ ได้เคยเอาพระเครื่องกรุเก่า มาทดลองยิงด้วยปืนพกด้วยมือของตนเองมาหลายครั้งหลายหน จนกระสุนหมดไปหลายกล่อง ปรากฏผลเป็นที่น่าทึ่งมาก โดยใช้วิธีอาราธนาพระไว้ที่ตัวปลาหมอ ในระยะที่ยิงได้แม่นยำอย่างสบาย แล้วก็ระเบิดกระสุนใส่เข้าไป ผลของการทดลอง ปรากฏว่าจากการยิงพระนางพญากรุพิษณุโลก ราว 7-8 องค์ ส่วนใหญ่ยิงถูกแต่ไม่เข้า (คงกระพัน)

Read more

2171.อำนาจแห่งธรรม เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์

ท่านเจ้าคุณนรฯ พระอรหันต์กลางกรุง ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ที่ยอดเยี่ยม มีศีลาจารุวัฒน์อันงดงาม ครั้งนึงท่านเคยกล่าวถึงอำนาจแห่งธรรมเอาไว้ว่า ” ผู้ใดปฏิบัติธรรม แล้วธรรมจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกต่ำ เป็นของแน่นอนยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ ” เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ Cr.SaRaN WiKi แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ