6331.พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็น ๑ ใน ๕ ของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์อันประกอบไปด้วย พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ๑พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๑ และวาลวิชนี ในข้อนี้รวมฉลองพระบาทเชิงงอนด้วย ๑ พระมหาพิชัยมงกุฎ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ สูง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ