6297.”อีเพ็ง” สาวขายบริการส่งถึงกุฏิ! ต้นเหตุ ร.๔ ทรงออกกฎเข้มเอาโทษถึงกุฏิข้างเคียง ชาวบ้านก็ต้องถือเป็นหน้าที่ดูแล!!

ทุกวันนี้จะเห็นข่าวพระกับสีกาเกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจำ จนทำให้พูดกันว่าศาสนาเสื่อมลงกว่าสมัยก่อนมาก แต่ความจริงก็คือ สมัยก่อนเรื่องอย่างนี้ก็เกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพราะคนที่มาบวชเป็นพระภิกษุต่างมีจิตมุ่งต่างกัน บ้างก็มาบวชตามธรรมเนียมหรือผู้ใหญ่ให้บวช ไม่ได้มีจิตศรัทธาที่จะบวช จึงไม่อาจตัดกิเลสได้ขาด ทำให้ก่อเรื่องมัวหมองแก่พระศาสนาขึ้น แต่ภิกษุส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็ยังคงรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด ศาสนาจึงมั่นคงยืนยงตลอดมา ไม่ได้เสื่อมไปตามคนที่บวชโดยขาดศรัทธา หรือบวชเพื่ออาศัยผ้าเหลืองแอบแฝงเหล่านั้นไปด้วย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งทรงผนวชมายาวนานถึง ๒๗ พรรษาก่อนขึ้นครองราชย์ เป็นเจ้าอาวาสครองวัดมาก่อนครองราชย์บัลลังก์ ซึ่งก็น่าจะมีผลทางจิตใจทำให้พระภิกษุเคร่งครัดในพระวินัยมากขึ้น

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ