2613.ราคะจริต คนล่ะเรื่องกับ มักมากในกามารมณ์

บางคนคิดว่าคนที่มี “ราคะจริต’ เป็นคนมักมากในกามารมณ์ ก็ยุ่งซิ มันคนละเรื่อง คือราคะจริต แค่รักสวยรักงาม รักความสะอาดเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ บางคนเขาสวยแสนสวย แต่ก็ไม่ยุ่งอะไรมากเป็นไปตามกฏธรรมดา ตัวอย่างพระลูกชายนายช่างทอง เป็นคนสวยด้วยเป็นคนหนุ่มด้วย เป็นคนรวยด้วย พระสารีบุตรท่านเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราคะจริต ท่านจึงให้กรรมฐาน อสุภกรรมฐาน ท่านเลยไม่ได้อะไร แต่เนื้อแท้จริงๆ ท่านเป็นคนโทสจริต

Read more

8115. อยากให้ได้อ่าน ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลย

อยากให้ได้อ่านกัน! ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) เมื่อพระนางเขมา หญิงผู้มีสิริโฉมงดงามและหลงใหลในรูปของตนได้เข้ามายังวัดเวฬุวันแล้ว พระศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกำลังเสด็จมา ทรงเนรมิตหญิงคล้ายนางเทพอัปสรด้วยฤทธิ์ ทำให้ถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู่ พระนางเขมาเทวีทรงเห็นหญิงนั้น ก็ทรงดำริว่าหญิงนี้มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอัปสร ยืนอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคเจ้า เรายังงามไม่พอที่แม้แต่จะเป็นหญิงรับใช้ของหญิงผู้นั้นเลย เมื่อพระนางกำลังทอดพระเนตรดูอยู่ หญิงนั่นก็ล่วงปฐมวัย มัชฌิมวัย ถึงปัจฉิมวัยแล้ว ฟันหัก ผมหงอก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ