2645.หลักการปฏิบัติภาวนาเบื้องต้น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

การปฏิบัติภาวนา หลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแนวหลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา คำภาวนาพุทธัง สะระณัง คัจฉามิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ มีความหมายว่า “ข้าพเจ้าขอรับเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก” ซึ่งจะขอขยายความเทียบตามหลักของ วิสุทธิมรรคคัมภีร์ ที่รจนาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ดังนี้

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ