2245.พระเกจิดังยุคอินโดจีน!”หลวงพ่อปลั่ง กำแพงเพชร”

พระเกจิดังยุคอินโดจีน!”หลวงพ่อปลั่ง กำแพงเพชร” สร้างพระแจกทหารไปรบ!! และ!!ยังขึ้นเครื่องบินโปรยทรายเสกคุ้มครองอีกด้วย… หลวงพ่อปลั่ง(พระวิเชียรโมลี) วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร พระเถราจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ ที่ชาวเมืองกำแพงเพชร ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง อัตโนประวัติ พระวิเชียรโมลี มีนามเดิมว่า “ปลั่ง” ส่วนนามสกุลนั้นยังสืบไม่ได้แน่ชัด

Read more

905. สุดยอดเกจิยุคอินโดจีน! “หลวงพ่อปลั่ง กำแพงเพชร” ผู้เต็มเปี่ยมด้วยคาถาอาคม

หลวงพ่อปลั่ง(พระวิเชียรโมลี) วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร พระเถราจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ ที่ชาวเมืองกำแพงเพชร ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง อัตโนประวัติ พระวิเชียรโมลี มีนามเดิมว่า “ปลั่ง” ส่วนนามสกุลนั้นยังสืบไม่ได้แน่ชัด ท่านเป็นชาวกำแพงเพชรโดยกำเนิด เกิดที่บ้าน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ