2624.”ทดสอบพลังจิต” ภูเขากลายเป็นที่ราบ

“ทดสอบพลังจิต” มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงพ่อดาบสท่านเคยทดสอบพลังจิตของท่าน โดยหลวงพ่อได้เดินไปที่ด้านหลังอาศรมซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ แล้วท่านก็ตบมือขึ้น 1 ครั้ง ปรากฏว่าแผ่นดินที่ราบนั้น ได้ก่อตัวสูงขึ้นจนกลายเป็นภูเขาลูกหนึ่ง พอท่านตบมืออีกครั้ง ภูเขาลูกนั้นก็ย่อตัวลง จนกลับกลายเป็นพื้นที่ราบเหมือนเดิม หลวงพ่อดาบส สุมโนอาศรมไผ่มรกต จ.เชียงรายCr.SaRaN WiKi แอพเกจิ

Read more

2584.พระคาถา ยอดธรรม ยอดคาถา มีอานิสงค์มากปิดอบายภูมิ หลวงพ่อดาบส

ยอดธรรม ยอดคาถา​ เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรม ยอดคาถานี้ก่อนถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน​ (ยะโขธัมมัง วรังตัสสะ เยชะนาเต ชะนาวะรัง โกจิตตังสัง ขะตังมุตโต เอโสปาระโม ทุกขังขะโย)​ ยะโขธัมมัง ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, เป็นธรรมกวมทั่ว(คงที่), ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันจักพึงติดต้อง,

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ