2492.ปาฏิหาริย์ในอดีตของ หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ

ปาฏิหาริย์ในอดีตของ หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตามหาฉาย ซึ่งในสมัยหนึ่งได้เคยบวช และได้ย้ายไปอยู่ที่วัดระฆังฯ จนสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค และเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อจ้อยฯ ในปัจจุบันนี้ คุณตามหาฉายก็มีอายุ ๙๔ ปีแล้ว ท่านเคยได้เล่าให้พระอาจารย์สมศักดิ์ฟังเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้วว่า สมัยก่อนเมื่อขณะที่หลวงพ่อได้ทำการสร้างโบสถ์อยู่นั้นยังไม่มีเงินเท่าไรนัก หลวงพ่อกับไวยาวัจกร และทายก

Read more

2021. หลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง ศิษย์ของหลวงพ่อปานที่น้อยฅนจะรู้จัก 2/2

หลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง ศิษย์ของหลวงพ่อปานที่น้อยฅนจะรู้จัก ตอน ๒ เขาว่าพระอริยะเจ้าหรือพระผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ สามารถพูดคุยสื่อภาษาทางจิตบอกกล่าวกับสัตว์ได้ อีกทั้งแสดงอภินิหารอำนาจจิตได้อย่างพิสดาร เหนือความสามารถที่ฅนสามัญธรรมดาจะพึงกระทำได้ หลวงพ่อจ้อยก็เช่นกันท่านบวชในพระศาสนามานาน วัน ๆ ท่านจะทำสมาธิภาวนาพัฒนาจิตของท่าน ด้วยเหตุนี้กระมังที่ทำให้ท่านสามารถทำเรื่องอัศจรรย์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย และอาจด้วยคุณแห่งศีล คุณแห่งธรรมะ ที่ทำสั่งสมมาแต่กาลก่อนตลอดมา จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพของเทพเทวดาต่าง ๆ

Read more

2020. หลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง ศิษย์ของหลวงพ่อปานที่น้อยฅนจะรู้จัก 1/2

หลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง ศิษย์ของหลวงพ่อปานที่น้อยฅนจะรู้จัก ตอนที่ ๑ เรื่องราวต่อไปนี้ข้าพเจ้าได้ทราบข้อมูลจาก คุณสุรศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ท่านผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวทางเข้มขลัง เคยออกเที่ยวเสาะหาครูบาอาจารย์มากมาย ท่านเคยเล่าถึงคราวได้ไปพบพระสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งนาม หลวงพ่อจ้อย เขมิโย วัดถ้ำมังกรทอง ตำบลเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี ท่านรูปนี้มีประวัติความเป็นมาค่อยข้างเลือนราง เพราะหากมีใครไปถามประวัติดูคล้ายท่านไม่อยากรื้อฟื้นความหลัง เหตุนี้จึงไม่มีใครรู้ประวัติของท่านชัดเจน

Read more

937. อภินิหารหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ

เรื่องอภินิหารเหาะเหินเดินอากาศได้   ไม่ใช่เป็นเรือองเหลวไหลหรือเป็นไปไม่ได้   และก็ไม่ควรปฏิเสธว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้  โบราณว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่ากับมือขยำด้วยมือตนเอง”  แม้แต่ในบาลีท่านก็กล่าวไว้ว่า “ อากาเส  ยนติ  อิทธิยา ” หมายความว่า ไปในอากาศด้วยฤทธิ์ ผู้ใดจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่ผู้เขียนขอเรียนว่าในอดีตครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องพระมหาโมคคัลลานเถระว่าเป็นเอตทัคคะหรือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีฤทธิ์   สำหรับประวัติของพระมหาโมคคัลลานเถระ  นั้นปรากฏตามตำนานดังนี้

Read more

561. เรื่องเล่าจากต่างแดน บารมีหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร

ขอกราบเท้าหลวงพ่อจ้อยที่คารพเป็นอย่างสูง กระผมได้ไปถึง อเมริกา เรียบร้อยดี ก็เกือบสามเดือนแล้ว กระผมมีเรื่องที่ตื่นเต้นที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังสักน่อย ก่อนอื่นหลวพ่อคงจำผมและลูกชายของผมได้นะครับ เพราะปลายเดือนธันวาคม กระผมและลูกชายได้ไปกราบหลวงพ่อก่อนที่จะไปอเมริกา คือเมื่อวันที่ 17 มกราคม เวลาตี 4.30เช้า เกิดแผ่นดีไหวอย่างหนัก(หนักที่สุดตั่งแต่ผมไปอยู่ที่นั่น)และจุดที่เกิดก็ห่างจากบ้านประมาณ 20 กม หลวงพ่อครับบ้านนี้สั่นยิ่งกว่าเจ้าเข้าเสียอีก ยืนไม่ได้เลย ตอนนั้นในบ้านทุกคนกำลังหลับสนิท

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ