1552.อภินิหารหลวงปู่แหวน ประสบการณ์จริงของผู้ศรัทธาหลวงปู่

อภินิหารหลวงปู่ แหวน คุณณรงค์ สุทธิกุลพานิช และคุณประวัติ โชติกำจร ได้เชิญ ท่านสุภาพสตรีมาอัดเทป ท่านสุภาพสตรีผู้นี้มานามว่า คุณลำยอง ได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองมาแล้ว ได้มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัมภาษณ์แก่คุณประวัติ โชติกำจร อัดเสียงเพื่อนำมาให้ข้าพเจ้า จะได้เรียบเรียงขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่หวังดีหวังประโยชน์ส่วนรวมมาในที่นี้ด้วย เมื่อข้าพเจ้าได้รับแล้วเปิดเทปออกฟังเพื่อถอดเป็นตัวหนังสือเขียนขึ้น การเรียบเรียงครั้งนี้บางอย่างบางตอนแม้จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็เขียนขึ้นไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องขอตัดออก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ